podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (402) z dnia 20.09.2015

Limity zwrotu wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2015 r.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2015 r., pod poz. 34, opublikowany został komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2015 r.

Zgodnie z ww. komunikatem, cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2015 r. wyniosła 4.066 zł.

Wskaźnik ten jest niezbędny do wyliczenia kwoty oraz limitu zwrotu części wydatków mieszkaniowych we wnioskach, które podatnicy składać będą w IV kwartale 2015 r. W porównaniu do ceny za I kwartał 2015 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wzrosła o 140 zł.

» Zasady zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonany po 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 ze zm.) prawo do zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobom fizycznym budującym pierwsze własne mieszkanie.

Z dniem 1 września 2015 r., w wyniku nowelizacji ww. ustawy dokonanej ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1194) zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych dotyczy wyłącznie budowy, (rozbudowy) domu jednorodzinnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (znowelizowany art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Zmiana przepisów w zakresie zwrotu wydatków mieszkaniowych na warunkach określonych w ustawie o pomocy państwa wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), zgodnie z którą wprowadzono możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej również w oparciu o zgłoszenie budowy bez wymogu uzyskania pozwolenia na budowę.

Wskazniki i stawki
Kwoty limitów zwrotu VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

W nowym art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy wskazano, iż powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w stosunku do których przysługuje zwrot części wydatków, nie może przekroczyć odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki określone w art. 7 ust. 1a ustawy o pomocy państwa (chodzi o dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci uczące się – do ukończenia 25. roku życia).

Ponadto obecnie, o zwrot wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania mogą się ubiegać osoby fizyczne bez względu na limit wieku oraz fakt czy są one już właścicielami "pierwszego mieszkania", jeżeli w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy wychowują przynajmniej troje dzieci (art. 20 ust. 4 ustawy).

Z kolei kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Poniżej przedstawiamy limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. składających wnioski w IV kwartale 2015 r.

Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale 2015 r.
65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23% 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 34.709 zł

» Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 31 grudnia 2013 r.

Ustawa o pomocy państwa zawiera również regulacje przejściowe, na mocy których osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Prawo to jednak przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą wystawioną do 31 grudnia 2013 r.

Termin składania wniosku o zwrot części wydatków, w myśl art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa uzależniony jest jednak od daty wystawienia faktury dla osoby fizycznej.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków należy złożyć nie później niż do końca:

1) 2015 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2006–2007,

2) 2016 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2008–2009,

3) 2017 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2010–2011,

4) 2018 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2012–2013.

Zatem, po 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne, które poniosły wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi do końca 2013 r. na zakup materiałów budowlanych mogą ubiegać o ich częściowy zwrot na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Limity dla osób ubiegających się o zwrot na podstawie ww. ustawy składających wnioski w IV kwartale 2015 r. przedstawiamy poniżej, przy czym pominęliśmy limity określone dla przypadków, gdy pierwszy wniosek został złożony przed 1 stycznia 2011 r., ponieważ pięcioletni okres na korzystanie ze zwrotu zakończył się dla tych podatników w 2014 r.

Limity dla osób składających pierwszy wniosek po dniu 31 grudnia 2010 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale 2015 r.
68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2
i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
34.709 zł
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2
i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę
14.875 zł
Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale 2015 r.
55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 28.345 zł
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 12.148 zł

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60