podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 23 (407) z dnia 10.12.2015

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w I kwartale 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2015 r., pod poz. 45 zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w ww. komunikacie ogłosił, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. wyniosła 3.961 zł.

Wskaźnik ten jest niezbędny do wyliczenia kwoty oraz limitu zwrotu części wydatków mieszkaniowych we wnioskach, które podatnicy składać będą w I kwartale 2016 r.

Zasady zwrotu części wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych

Regulacje w zakresie prawa do zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługującego osobom fizycznym budującym pierwsze własne mieszkanie zawarte są w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865).

W myśl przepisów tej ustawy, zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych dotyczy wyłącznie budowy (rozbudowy) domu jednorodzinnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy). Co ważne, prawo do takiego zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego.

Aby ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków – stosownie do art. 20 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy – powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie może przekroczyć odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki określone w art. 7 ust. 1a ustawy o pomocy państwa (chodzi o dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci uczące się – do ukończenia 25. roku życia).

O zwrot wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania mogą obecnie się ubiegać osoby fizyczne bez względu na limit wieku oraz fakt czy są one już właścicielami "pierwszego mieszkania", jeżeli w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy wychowują przynajmniej troje dzieci (art. 20 ust. 4 ustawy).

Poniżej przedstawiamy limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. składających wnioski w I kwartale 2016 r.

Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2016 r.
65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23% 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 33.813 zł

Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 1 stycznia 2014 r.

Przepisy ustawy o pomocy państwa zawierają także regulacje przejściowe, na mocy których osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Prawo to jednak przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą wystawioną do 31 grudnia 2013 r.

Wskazniki i stawki
Wskaźniki i stawki w podatku VAT
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Termin składania wniosku o zwrot części wydatków, w myśl art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa uzależniony jest jednak od daty wystawienia faktury dla osoby fizycznej.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków należy złożyć nie później niż do końca:

1) 2015 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2006–2007,

2) 2016 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2008–2009,

3) 2017 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2010–2011,

4) 2018 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2012–2013.

Zatem, od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne, które poniosły wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi do końca 2013 r. na zakup materiałów budowlanych mogą ubiegać o ich częściowy zwrot na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Limity dla osób ubiegających się o zwrot na podstawie ww. ustawy składających wnioski w I kwartale 2016 r. przedstawiamy na kolejnej stronie.

Limity dla osób składających pierwszy wniosek po dniu 31 grudnia 2010 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych
Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych
w I kwartale 2016 r.
68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 33.813 zł
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 14.491 zł
Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych
w I kwartale 2016 r.
55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę 27.613 zł
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę 11.834 zł

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60