podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Identyfikator podatkowy we wniosku o zwrot części VAT

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatkiem VAT. W latach 2012-2013 poniosłem wydatki związane z remontem swojego mieszkania. Czy ubiegając się o zwrot części VAT, we wniosku powinienem wpisać numer PESEL, czy NIP?

Z przedstawionego pytania wynika, że wydatki na remont mieszkania zostały poniesione w latach 2012-2013, co oznacza, że zastosowanie znajdą tu regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Przypomnijmy, iż ustawa ta wprawdzie została uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. mocą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865), niemniej art. 32 ust. 1 tej ustawy zakłada zachowanie praw nabytych przez osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych na remont mieszkania czy budowę domu.

Zatem osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Prawo to jednak przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą wystawioną do 31 grudnia 2013 r.

Z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. wynika, że podstawą ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym zawierający m.in. imię i nazwisko oraz identyfikator podatkowy. W przypadku gdy wnioskodawcy nie nadano identyfikatora - należy podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej - w zależności od jej statusu ewidencyjnego - jest NIP albo PESEL. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.).

Numerem PESEL posługują się osoby objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, a także nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. NIP-em posługują się przede wszystkim podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT. Identyfikator ten muszą mieć ponadto ci, którzy co prawda nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, ale są płatnikami podatków lub składek ZUS.

Przedsiębiorca posługuje się NIP we wszystkich kontaktach z administracją podatkową. Stosowanie identyfikatora podatkowego nie zostało uzależnione od charakteru zdarzenia podatkowego (firmowego lub prywatnego). Zatem, przedsiębiorca zobowiązany jest do wpisania NIP nie tylko na dokumentach związanych z prowadzoną firmą, ale także na dokumentach związanych z rozliczeniami prywatnymi.

Reasumując

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, składając wniosek o zwrot części VAT powinien więc wpisać NIP jako swój identyfikator podatkowy.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60