podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016

Spadkobierca może ubiegać się o zwrot części VAT

Wraz z mężem budowaliśmy dom. Faktury na zakup materiałów budowlanych wystawiane były na imię i nazwisko męża. Przygotowaliśmy wniosek o zwrot części VAT (VZM) z tytułu poniesionych wydatków. Zanim wniosek został złożony w urzędzie skarbowym mąż zmarł. Czy w takiej sytuacji mam prawo otrzymać zwrot części VAT z faktur wystawionych na męża?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865) z początkiem 2014 r. została uchylona ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby m.in. w związku z budową budynku mieszkalnego. Ustawodawca w ustawie o pomocy państwa założył jednak zachowanie praw nabytych przez osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych m.in. na budowę domu. Stanowi o tym art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Trzeba mieć na uwadze, że na podstawie art. 32 ust. 2 tej ustawy, faktury wystawione w poszczególnych latach mogą być zrealizowane do określonej w ustawie daty. I tak, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. składa się wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Czytelniczka ma wątpliwości czy może ubiegać się o zwrot części VAT z faktur wystawionych na zmarłego męża dokumentujących wydatki na zakup materiałów do wspólnie budowanego domu.

W odpowiedzi na pytanie Czytelniczki pomocna będzie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2012 r., nr IPPB2/415-274/12-2/AK. Organ podatkowy wskazał w niej, że w myśl art. 7 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Odpowiednie zastosowanie art. 97 § 1 w związku z art. 97 § 4 tej ustawy oznacza, iż spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przejmuje także - odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy. Prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy wniosek w sprawie został złożony przez spadkodawcę, czy też uczyni to dopiero spadkobierca.

Reasumując, przywołana interpretacja potwierdza, iż Czytelniczka ma prawo ubiegać się o zwrot części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które poniosła wspólnie z mężem na podstawie faktur wystawionych na jej zmarłego męża. Jest to oczywiście możliwe przy założeniu spełnienia pozostałych warunków ustawowych.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60