podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016

Zwrot VAT w prywatnym budownictwie mieszkaniowym - informacja dla składających wnioski w IV kwartale 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2016 r., pod poz. 34 zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w ww. komunikacie ogłosił, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r. wyniosła 4.063 zł.

Wskaźnik ten jest niezbędny do wyliczenia kwoty oraz limitu zwrotu części wydatków mieszkaniowych we wnioskach, które podatnicy składać będą w IV kwartale 2016 r.

1. Zasady zwrotu części wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych

Prawo do zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługującego osobom fizycznym budującym pierwsze własne mieszkanie określa ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865 ze zm.).

Zgodnie z tą ustawą, zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych dotyczy wyłącznie budowy (rozbudowy) domu jednorodzinnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Aby ubiegać się o zwrot powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie może przekroczyć limitów, o których w art. 20 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Zatem limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. składających wnioski w IV kwartale 2016 r. wynosi 34.684 zł.


2. Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 1 stycznia 2014 r.

art. 32 ustawy o pomocy państwa zawarto przepisy przejściowe, na mocy których osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Prawo to jednak przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą wystawioną do 31 grudnia 2013 r.

Termin składania wniosku o zwrot części wydatków, w myśl art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa uzależniony jest jednak od daty wystawienia faktury dla osoby fizycznej.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków należy złożyć nie później niż do końca:

  • 2016 r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2008-2009,
     
  • 2017 r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2010-2011,
     
  • 2018 r. - jeżeli faktura została wystawiona w latach 2012-2013.

Limity dla osób ubiegających się o zwrot na podstawie ww. ustawy składających wnioski w IV kwartale 2016 r. przedstawiamy poniżej.

Limity dla osób ubiegających się o zwrot na podstawie ww. ustawy składających wnioski w IV kwartale 2016 r.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60