podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Termin zwrotu części VAT za materiały budowlane

W latach 2009-2012 poniosłem wydatki na budowę domu. Obecnie zamierzam złożyć wniosek o zwrot części VAT za materiały budowlane. Jak długo czeka się na zwrot z tego tytułu?

Jak wynika z pytania, wydatki na budowę domu zostały poniesione przez Czytelnika w latach 2009-2012. Oznacza to, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Przypomnijmy, iż ustawa ta wprawdzie została uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. mocą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865 ze zm.), niemniej art. 32 ust. 1 tej ustawy zakłada zachowanie praw nabytych przez osoby fizyczne, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykorzystanych na remont mieszkania czy budowę domu.

Przy czym - stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa - faktury wystawione w poszczególnych latach mogą być zrealizowane do określonej w ustawie daty. Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej m.in. w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - należy składać nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
   
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
   
 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - należy składać nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W związku z tym Czytelnik może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych pod warunkiem udokumentowania ich poniesienia fakturami.

Podstawą ubiegania się o zwrot jest zaś wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym, do którego należy załączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała takiego pozwolenia,
   
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę,
   
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Termin wypłaty kwoty zwrotu określony jest w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. i zależy od tego, czy urząd skarbowy wydaje decyzję określającą kwotę zwrotu, czy też zwraca wydatki bez wydawania decyzji.

Reasumując

Zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych następuje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli prawidłowość wniosku nie budzi wątpliwości. W przeciwnym wypadku kwotę zwrotu określa urząd skarbowy w drodze decyzji, którą wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji wypłacana jest kwota zwrotu.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60