podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w III kwartale 2015 r.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego, pod poz. 23, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w ww. komunikacie ogłosił, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3.926 zł.

Wskaźnik ten jest niezbędny do wyliczenia kwoty oraz limitu zwrotu części wydatków mieszkaniowych we wnioskach, które podatnicy składać będą w III kwartale 2015 r.

Zasady zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonany po 1 stycznia 2014 r.

W myśl ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 ze zm.) prawo do zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobom fizycznym budującym pierwsze własne mieszkanie.

Zwrot wydatków określony w wyżej wymienionej ustawie dotyczy wyłącznie budowy (rozbudowy) domu jednorodzinnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy). Prawo do zwrotu nie przysługuje natomiast w przypadku zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego.

W art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy wskazano, iż powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w stosunku do których przysługuje zwrot części wydatków, nie może przekroczyć odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy o pomocy państwa (chodzi o dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci uczące się – do ukończenia 25. roku życia).

Z kolei kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W związku z powyższym, limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. składających wnioski w III kwartale 2015 r. będzie wynosić 33.514 zł.

Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 31 grudnia 2013 r.

Ustawa o pomocy państwa zawiera również regulacje przejściowe, na mocy których osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Prawo to jednak przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą wystawioną do 31 grudnia 2013 r.

Termin składania wniosku o zwrot części wydatków, w myśl art. 32 ust. 2 ww. ustawy uzależniony jest jednak od daty wystawienia faktury dla osoby fizycznej.

Zgodnie z tym przepisem, wniosek o zwrot części wydatków należy złożyć nie później niż do końca:

1) 2015 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2006–2007,

2) 2016 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2008–2009,

3) 2017 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2010–2011,

4) 2018 r. – jeżeli faktura została wystawiona w latach 2012–2013.

Zatem, po 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne, które poniosły wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi do końca 2013 r. na zakup materiałów budowlanych mogą ubiegać o ich częściowy zwrot na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r.

W związku z powyższym maksymalny limit zwrotu dla osób składających wnioski w III kwartale 2015 r. będzie wynosił:

1) w przypadku gdy pierwszy wniosek składany był po 31 grudnia 2010 r.:

a) dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych:

  • 33.514 zł – gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,
    
  • 14.363 zł – gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych:

  • 27.369 zł – przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę,
    
  • 11.730 zł – przy inwestycjach niewymagających pozwolenia na budowę.

Pominęliśmy limity określone dla przypadków, gdy pierwszy wniosek został złożony przed 1 stycznia 2011 r., ponieważ pięcioletni okres na korzystanie ze zwrotu zakończył się dla tych podatników w 2014 r.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60