podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (924) z dnia 15.11.2012

Stawka VAT na sprzedaż "dań na wynos"

Jestem podatnikiem VAT. Zamierzam sprzedawać na wynos (ze specjalnie do tego przygotowanego samochodu) kurczaki z rożna, z przeznaczeniem do konsumpcji na zewnątrz. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w tym przypadku?

Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży m.in. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, kawy i herbaty. Wynika to z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 ze zm.), w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Natomiast pod pozycją 42 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie 8% VAT wymienione zostały towary sklasyfikowane w PKWiU ex 10.85.1 "Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%".

Przy czym w objaśnieniach zamieszczonych pod tym załącznikiem wyjaśniono, że nie ma on zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż ta, której dotyczy załącznik. Tak więc jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony jest w załączniku nr 3, ale na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką VAT lub zwolnieniu, to zastosowanie ma ta niższa stawka lub zwolnienie.

Jednocześnie gotowe posiłki zostały wymienione w załączniku nr 10 do ustawy pod pozycją 28. Załącznik ten stanowi wykaz towarów opodatkowanych 5% VAT. Tak więc zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 sprzedaż tych towarów podlega opodatkowaniu stawką niższą, tj. 5%.

Zasadniczo usługi związane z wyżywieniem (usługi gastronomiczne), mieszczące się w PKWiU ex 56, podlegają opodatkowaniu 8% VAT, natomiast dostawa gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1) opodatkowana jest 5% VAT.

Zatem dla zastosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży gotowych dań "na wynos" podstawowe znaczenie ma to, czy jest to dostawa towarów, czy też świadczenie usług oraz właściwe ich sklasyfikowanie zgodnie z PKWiU.


PKWiU dostępna jest na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl.


W wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w połączonych sprawach: C-497/09, C-499/09, C-501/09 i 502/09 ETS stwierdził, że ustalenie czy świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących. ETS uznał za dostawę towarów czynności polegające na sprzedaży w przyczepach i stanowiskach gastronomicznych kiełbasek, frytek, hot-dogów itd. Jego zdaniem sprzedaż tego rodzaju produktów zakłada ich gotowanie lub podgrzanie, co stanowi usługę, którą należy wziąć pod uwagę w ramach całościowej oceny transakcji w celu jej zakwalifikowania jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

W działalności będącej przedmiotem postępowań nie występowali kelnerzy, nie doradzano w rzeczywistości klientom, nie było serwisu w ścisłym znaczeniu, polegającego na przekazywaniu zamówienia do kuchni, układaniu dań na talerzach, podawaniu ich klientom. Brak też było zamkniętych i ogrzewanych lokali przeznaczonych do konsumpcji dostarczonych produktów, brak szatni i toalet, nie było też, co do zasady, naczyń, mebli i nakryć stołowych. Elementy te łącznie mogłyby przeważyć i doprowadzić do stwierdzenia, że w konkretnym przypadku można mówić o świadczeniu usługi gastronomicznej, a nie o dostawie towaru - gotowego dania.

Organy podatkowe zasadniczo uznają, że przy sprzedaży gotowych dań na wynos sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.85.1 (z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%) zastosowanie ma 5% stawka VAT. Przykładowo tak uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2012 r., nr IPTPP4/443-238/12-2/OS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Jednak w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Rz 176/12 orzeczenie prawomocne) WSA w Rzeszowie uznał inaczej. Sprawa, którą zajmował się Sąd, dotyczyła spółki prowadzącej restaurację, która także dostarczała dania do klientów poprzez dowóz. Sąd uznał, że jedynie przy sprzedaży gotowych produktów, nieprzygotowanych bezpośrednio do spożycia (np. nieugotowanych) mamy do czynienia z towarem, którego dostawa korzysta z 5% stawki VAT. Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos przygotowanych w restauracji zastosowanie ma 8% VAT.

Tak więc trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy do sprzedaży kurczaków z rożna na wynos należy zastosować stawkę VAT 8%, czy 5%. Jak podkreślają organy podatkowe, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary czy wykonywane usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Tak więc warto zwrócić się do urzędu statystycznego z prośbą o prawidłową klasyfikację oraz do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej w omawianej sprawie.

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60