podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (295) z dnia 10.04.2011

Faktury korygujące - odliczenie VAT

Czy faktury korygujące zakup możemy rozliczać w miesiącu otrzymania lub w dwóch kolejnych, czy tylko w miesiącu otrzymania? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl 518232)

Komentarz 1

Jeżeli jest to faktura zmniejszająca VAT - musisz ją uwzględnić w deklaracji za miesiąc otrzymania korekty. Jeżeli w fakturze korygującej podwyższa się VAT, to z uwagi na brak odrębnego przepisu moim zdaniem masz prawo do skorzystania z odliczenia VAT na zasadach ogólnych, tj. w ciągu trzech miesięcy.

Komentarz redakcji

Faktury korygujące służą zasadniczo do zmiany danych dotyczących dokonanej transakcji, a także do poprawiania błędów w tej części faktury, która określa przedmiot sprzedaży wraz z wartością sprzedaży, stawką podatkową i kwotą podatku. Nie ma jednak przeszkód, aby fakturą korygującą skorygować również inne błędy, w tym także te, które dotyczą danych sprzedawcy i nabywcy.

Dokumenty te - zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur - wystawia się w przypadku:

 • udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • zwrotu sprzedawcy towarów,
   
 • zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w przepisach o cenach,
   
 • zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,
   
 • podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Rozliczanie podatku naliczonego z faktury korygującej przez nabywcę zależy od tego, czy w wyniku korekty mamy do czynienia ze zmniejszeniem czy zwiększeniem kwoty podatku VAT.

W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, a więc faktury zmniejszającej kwotę podatku, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Zasada ta określona została w przepisie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik otrzymał w dniu 21 marca 2011 r. fakturę korygującą, dokumentującą rabat z tytułu transakcji dokonanej w styczniu 2011 r. Fakturę tę podatnik rozliczy w deklaracji VAT za marzec 2011 r.

W sytuacji gdy podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Przykład

Podatnik w dniu 28 lutego 2011 r. otrzymał fakturę dokumentującą zakup mediów, z terminem płatności wyznaczonym na 1 czerwca 2011 r. W dniu 21 marca 2011 r. otrzymał fakturę korygującą zmniejszającą kwotę należności wynikającą z faktury z lutego. Ponieważ VAT naliczony dotyczący mediów rozlicza się w miesiącu, w którym upływa termin płatności (lub w jednym z kolejnych dwóch miesięcy) podatnik powinien ująć fakturę korygującą w rozliczeniu za czerwiec wraz z fakturą pierwotną.

Jeżeli jednak mamy do czynienia z fakturą korygującą zwiększającą należność i kwotę podatku naliczonego, warto podkreślić, że kwestia rozliczania takich faktur nie została w ustawie o VAT odrębnie uregulowana. Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez uczestnika forum, zgodnie z którym faktury podwyższające VAT naliczony rozlicza się na równi z fakturami pierwotnymi.

Zatem w sytuacji gdy zakup dotyczy towarów lub usług niewymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 1, to faktury korygujące "in plus" rozlicza się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym je otrzymano bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli natomiast są to faktury dokumentujące usługi powszechne, np. dostawy energii elektrycznej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne itd., wówczas o terminie rozliczenia przesądza termin płatności wynikający z tych faktur korygujących.

www.PodatekVAT.pl - Fakturowanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60