podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 7 (295) z dnia 10.04.2011

Faktury korygujące - odliczenie VAT

Czy faktury korygujące zakup możemy rozliczać w miesiącu otrzymania lub w dwóch kolejnych, czy tylko w miesiącu otrzymania? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl 518232)

Faktury korygujące - odliczenie VAT 2011
rys. Faktury korygujące - odliczenie VAT 2011

Komentarz 1

Jeżeli jest to faktura zmniejszająca VAT - musisz ją uwzględnić w deklaracji za miesiąc otrzymania korekty. Jeżeli w fakturze korygującej podwyższa się VAT, to z uwagi na brak odrębnego przepisu moim zdaniem masz prawo do skorzystania z odliczenia VAT na zasadach ogólnych, tj. w ciągu trzech miesięcy.

Komentarz redakcji

Faktury korygujące służą zasadniczo do zmiany danych dotyczących dokonanej transakcji, a także do poprawiania błędów w tej części faktury, która określa przedmiot sprzedaży wraz z wartością sprzedaży, stawką podatkową i kwotą podatku. Nie ma jednak przeszkód, aby fakturą korygującą skorygować również inne błędy, w tym także te, które dotyczą danych sprzedawcy i nabywcy.

Dokumenty te - zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur - wystawia się w przypadku:

 • udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • zwrotu sprzedawcy towarów,
   
 • zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w przepisach o cenach,
   
 • zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,
   
 • podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
   
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Rozliczanie podatku naliczonego z faktury korygującej przez nabywcę zależy od tego, czy w wyniku korekty mamy do czynienia ze zmniejszeniem czy zwiększeniem kwoty podatku VAT.

W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, a więc faktury zmniejszającej kwotę podatku, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Zasada ta określona została w przepisie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik otrzymał w dniu 21 marca 2011 r. fakturę korygującą, dokumentującą rabat z tytułu transakcji dokonanej w styczniu 2011 r. Fakturę tę podatnik rozliczy w deklaracji VAT za marzec 2011 r.

W sytuacji gdy podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Przykład

Podatnik w dniu 28 lutego 2011 r. otrzymał fakturę dokumentującą zakup mediów, z terminem płatności wyznaczonym na 1 czerwca 2011 r. W dniu 21 marca 2011 r. otrzymał fakturę korygującą zmniejszającą kwotę należności wynikającą z faktury z lutego. Ponieważ VAT naliczony dotyczący mediów rozlicza się w miesiącu, w którym upływa termin płatności (lub w jednym z kolejnych dwóch miesięcy) podatnik powinien ująć fakturę korygującą w rozliczeniu za czerwiec wraz z fakturą pierwotną.

Jeżeli jednak mamy do czynienia z fakturą korygującą zwiększającą należność i kwotę podatku naliczonego, warto podkreślić, że kwestia rozliczania takich faktur nie została w ustawie o VAT odrębnie uregulowana. Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez uczestnika forum, zgodnie z którym faktury podwyższające VAT naliczony rozlicza się na równi z fakturami pierwotnymi.

Zatem w sytuacji gdy zakup dotyczy towarów lub usług niewymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 1, to faktury korygujące "in plus" rozlicza się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym je otrzymano bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli natomiast są to faktury dokumentujące usługi powszechne, np. dostawy energii elektrycznej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne itd., wówczas o terminie rozliczenia przesądza termin płatności wynikający z tych faktur korygujących.

www.PodatekVAT.pl - Fakturowanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60