podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Czy darowizna produktów spożywczych podlega VAT?

Na rzecz stowarzyszenia prowadzącego działalność charytatywną zamierzamy przekazać w formie darowizny produkty spożywcze, które zostaną rozdane ubogim rodzinom. Przy nabyciu tych towarów odliczyliśmy podatek VAT. Czy w związku z tym powinniśmy opodatkować tę darowiznę? Jak ją udokumentować?

Na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Dyżury telefoniczne ekspertów Terminy i tematy porad
dostępne są w serwisie
www.dyzurytelefoniczne.gofin.pl

W związku z tym, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przekazywanych towarów, to ich nieodpłatne przekazanie podlega opodatkowaniu VAT.

Darowizna produktów spożywczych korzysta jednak ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Zwolnienie to ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy produktów żywnościowych na cele charytatywne dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Wymóg ten określono w art. 43 ust. 12 ustawy o VAT.

Przy czym - jak wynika z art. 43 ust. 12a ustawy o VAT, zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się jeżeli:

1) określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji lub

2) wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Darczyńca musi zatem nie tylko udokumentować fakt przekazania produktów żywnościowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale także posiadać potwierdzenie, że przeznaczyła ona otrzymane od niego produkty wyłącznie na działalność charytatywną.

Obecnie dla udokumentowania czynności wykonywanych nieodpłatnie podatnik może wystawić dowolny dokument wewnętrzny. Sposób dokumentowania takich zdarzeń ustawodawca pozostawił całkowicie w sferze decyzji podatnika.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60