podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Obowiązek złożenia formularza VAT-ZD

W listopadzie 2017 r. minęło 150 dni od terminu płatności za fakturę, którą wystawiłem jednemu z moich kontrahentów. Zamierzam skorzystać z ulgi na złe długi. Jak prawidłowo należy wypełnić formularz VAT-ZD?

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Skorzystanie z ulgi na złe długi umożliwia więc podatnikom odzyskanie kwoty zapłaconego podatku od danej czynności. Ulga ta dotyczy wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Prawo do zastosowania ulgi na złe długi wymaga jednak spełnienia warunków ustawowych, określonych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Są one następujące:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jak już wskazano, wierzyciel ma prawo do zmniejszenia zarówno podstawy opodatkowania, jak i podatku należnego o kwoty wynikające z niezapłaconych faktur. Korekty tej można dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji za dany okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wynika to z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT. Należy pamiętać, że jeżeli w deklaracji za ten okres podatnik nie skorzysta z ulgi na złe długi, będzie mógł prawo to zrealizować jedynie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W deklaracji VAT za odpowiedni okres rozliczeniowy podatnik pomniejsza w danych pozycjach części C deklaracji (dotyczącej rozliczenia podatku należnego) zarówno wartości netto, jak i podatku należnego od sprzedaży opodatkowanej odpowiednią stawką podatkową. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatek należny nie wystąpił, wówczas kwotę korygowanej podstawy opodatkowania i kwotę korygowanego podatku należnego wpisać należy ze znakiem minus.

Ponadto obowiązkiem wierzyciela, który dokonuje korekty w ramach ulgi na złe długi, jest złożenie wraz z deklaracją, w której dokonał korekty, zawiadomienia o tej korekcie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika - druk VAT-ZD. Druk ten został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1451).

Przykład

W dniu 5 czerwca 2017 r. podatnik wystawił fakturę na rzecz innego podatnika VAT, w której określono termin płatności należności na dzień 16 czerwca 2017 r. Kwota netto z faktury wynosiła 10.000 zł, podatek VAT (stawka 23%) wyniósł 2.300 zł.

W dniu 13 listopada 2017 r. minął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi (przy spełnieniu ustawowych warunków) w deklaracji VAT za listopad 2017 r., o ile do dnia złożenia deklaracji za ten okres wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Do deklaracji tej dołączyć należy formularz VAT-ZD stanowiący informację o danych dłużnika i kwocie korekty w ramach ulgi na złe długi.

Obowiązek złożenia formularza VAT-ZD

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60