podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Limity uprawniające do statusu małego podatnika w 2017 r.

Na podstawie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Wskazniki i stawki Tabele kursów średnich NBP
dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.

Zgodnie z tabelą nr 191/A/2016 z dnia 3 października 2016 r. kurs euro wynosił 4,2976 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi po zaokrągleniu:

1.200.000 euro × 4,2976 zł ≈  5.157.000 zł.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2017 r. wynosić będzie zatem 5.157.000 zł, natomiast do końca 2016 r. limit ten wynosi 5.092.000 zł.

W przypadku natomiast podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Wyliczenie limitu na rok 2017 po zaokrągleniu przedstawia się następująco:

45.000 euro × 4,2976 zł ≈ 193.000 zł.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2017 r. dla podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, wynosić zatem będzie 193.000 zł, natomiast do końca 2016 r. limit ten wynosi 191.000 zł.

Wzrost kursu euro spowodował wzrost limitu obrotów uprawniających do korzystania ze statusu małego podatnika w 2017 r. o 65.000 zł (odpowiednio o 2.000 zł). W związku z tym, może powstać wątpliwość, czy mały podatnik, który w 2016 r. przekroczy limit obrotów w kwocie 5.092.000 zł, nie przekraczając jednak limitu 5.157.000 zł (odpowiednio 191.000 zł - nie przekraczając 193.000 zł) - w roku 2017 będzie mógł korzystać ze statusu małego podatnika, czy też nie?

Przykład

Janusz K. prowadzi działalność produkcyjną i rozlicza się metodą kasową. W październiku 2016 r. przekroczył obrót w kwocie 5.092.000 zł. Czy w sytuacji gdy jego obrót do końca bieżącego roku nie przekroczy 5.157.000 zł będzie mógł nadal w 2017 r. korzystać ze statusu małego podatnika?

Co do zasady, podatnik, o którym mowa w przykładzie, od stycznia 2017 r. powinien utracić status małego podatnika. Jednak w miesiącu tym będzie obowiązywał już wyższy limit obrotów dla małych podatników i w tym nowym, wyższym limicie podatnik się zmieści. Biorąc pod uwagę obowiązujące w danym momencie przepisy w zakresie VAT, zdaniem redakcji podatnik w 2017 r. nadal będzie miał status małego podatnika.

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60