podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Sposoby na problemy w rozliczaniu VAT w budowlance

Podatnicy mają możliwość pełnego zabezpieczenia się w zakresie interpretacji dotyczących odwróconego opodatkowania przy usługach budowlanych, zarówno ze strony Krajowej Informacji Skarbowej, jak i ze strony GUS, jednakże skorzystanie z tych możliwości leży w gestii samych podatników. Tak wynika z odpowiedzi z 21 kwietnia 2017 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 11619/2017.

Przypomnieć należy, że od 1 stycznia 2017 r. na mocy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, w stosunku do transakcji, których przedmiotem są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, obowiązuje mechanizm odwrotnego obciążenia. Ma on zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, odwrotne obciążenie dotyczy sytuacji, w której usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Stosowanie w praktyce tego przepisu budzi pewne wątpliwości, czego wyraz dał autor omawianej interpelacji. Dotyczy to zwłaszcza kwestii, kiedy mamy do czynienia z usługą budowlaną rozliczaną na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Podsekretarz w odpowiedzi na interpelację wskazał, że przy określaniu rodzaju świadczenia należy wziąć pod uwagę spełnienie przesłanek wynikających z PKWiU oraz z wytycznych metodologicznych do tej klasyfikacji. Wprawdzie ustawodawca nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU, jednakże w przypadku zaistnienia wątpliwości w kwestii prawidłowego rozliczenia VAT nie ma przeszkód, aby podatnik wystąpił o wydanie takiej opinii. Ma to uzasadnienie szczególnie w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku nr 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU.

Podsumowując resort stwierdził, że klasyfikacja statystyczna ma zastosowanie tylko w przypadku i w zakresie, w jakim przepisy dotyczące VAT powołują się na nią. Klasyfikacja ta sama w sobie nie stanowi podstawy dla uznania danej czynności na gruncie przepisów dotyczących VAT za dostawę towarów lub za świadczenie usług.

Ustawodawca w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT zaznaczył, że mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli są świadczone przez podwykonawcę. Taka konstrukcja oznacza, że dla identyfikacji czy dana czynność objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia w pierwszej kolejności badane jest, czy stanowi ona usługę w rozumieniu ustawy o VAT, a następnie, czy jest ona sklasyfikowana w grupowaniach wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do tej ustawy. Nie jest zatem możliwe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynności, które w rozumieniu ustawy o VAT będą stanowiły dostawę towarów.

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60