podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 21 (453) z dnia 10.11.2017

Od 1 stycznia 2018 r. sprzedaż dysków twardych objęta będzie odwrotnym obciążeniem

Dyski twarde SSD oraz HDD wymienione są w załączniku nr 13 do ustawy o VAT jako tzw. towary wrażliwe. Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy ma zastosowanie w odniesieniu do transakcji, w której:

1) wartość netto tych towarów, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, przekroczy w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

2) w momencie dokonania dostawy ww. towarów nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Sytuacja, o której mowa w pkt 2 ma miejsce wówczas, gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności gdy cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ten sposób rozliczania wprowadzony został ze względu na dużą liczbę wyłudzeń podatku VAT przy obrocie elektroniką.

Jednocześnie rząd ubiegał się o zgodę Rady Unii Europejskiej na stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostaw dysków twardych, takich jak dyski SSD i HDD. Wniosek w tej sprawie wystosowany został 7 października 2016 r., a podstawą jego złożenia było nasilenie na rynku dysków twardych procederu wyłudzeń podatku VAT przez zastosowanie mechanizmu "znikającego podatnika". W uzasadnieniu wniosku, rząd polski stwierdził, iż skala i zakres tego procederu ma bezpośredni, bardzo negatywny wpływ na tych dystrybutorów, którzy nie uczestniczą w przestępczych działaniach i prowadzi do spadku wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Pomimo wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności przy obrocie tymi towarami, zdaniem rządu, konieczne jest dodatkowe wsparcie w postaci tymczasowego środka, takiego jak wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Rada UE decyzją wykonawczą nr 2017/1856 z dnia 10 października 2017 r. upoważniła Polskę do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostaw dysków twardych, takich jak dyski SSD i HDD, w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jak stwierdzono w decyzji, do momentu wygaśnięcia odstępstwa środki wprowadzone przez Polskę mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wyłudzeń VAT w sektorze dysków twardych, Polska nie będzie już zatem więcej potrzebowała odstępstwa od art. 193 dyrektywy w sprawie VAT w odniesieniu do tych dostaw. W związku z tym Polska nie powinna dążyć do przedłużenia obowiązywania odstępstwa.

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60