podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018

Ważne zmiany w VAT w 2019 r.

1. Utrzymanie w 2019 r. obecnie obowiązujących stawek VAT

Nowe prawo W 2019 r. stawki VAT pozostaną niezmienione. Uchwalona przez Sejm w dniu 22 listopada 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że obniżka o 1 pp stawek podatku VAT będzie możliwa, gdy pozwoli na to stan finansów publicznych. Zgodnie z nowo dodanym do ustawy o VAT art. 146aa, powrót do niższych stawek VAT będzie możliwy wówczas, gdy wartość relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43% oraz wartość sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie nie mniejsza od -6%.

2. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Wśród istotnych zmian, jakie ustawodawca wprowadził w ustawie o VAT z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., na szczególną uwagę zasługują:

 • nowe zasady opodatkowania bonów - wprowadzono definicję bonu, bonu jednego przeznaczenia (bon SPV), bonu różnego przeznaczenia (bon MPV), emisji bonu oraz transferu bonu - określono zasady opodatkowania transferu bonów SPV i MPV;
   
 • zmiany zasad rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich - wprowadzono próg 10.000 euro (42.000 zł), do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać usługi elektroniczne dla unijnych konsumentów, według reguł krajowych;
   
 • nowe definicje powiązań mogących mieć wpływ na ustalenie ceny towarów lub usług - zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, powiązania rozumiane będą jako powiązania:

1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) - powiązanymi podmiotami będą podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, bądź, podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub też podatnika i jego zagraniczny zakład;

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia;

 • skrócony okres korekty w ramach ulgi na złe długi - wierzyciel będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny już po upływie 90 dni (a nie jak dotąd - 150 dni), licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ten sam termin dotyczy obowiązkowej korekty VAT naliczonego przez dłużnika;
   
 • rezygnacja z wniosku o zwrot podatku - ustawodawca odstąpił od obowiązku odrębnego składania przez podatników VAT (wraz z deklaracją VAT) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;
   
 • odmowa rejestracji i wyrejestrowanie podatnika z rejestrów VAT - zmodyfikowany art. 96 ustawy o VAT pozwoli naczelnikowi urzędu skarbowego na odmowę rejestracji lub wyrejestrowanie podatnika bez konieczności zawiadamiania go o tym - w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej (zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej).

3. Inne planowane zmiany w ustawie o VAT

Nie wszystkie istotne dla podatników VAT nowe rozwiązania wejdą w życie z początkiem 2019 r. Wiele zmian ustawodawca planuje wprowadzić w trakcie przyszłego roku. Na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT", proponowane przez ustawodawcę nowe rozwiązania są jeszcze na różnych etapach procesu legislacyjnego. Wśród nich warto zwrócić uwagę na:

 • kasy fiskalne online - zaplanowano stopniową wymianę obecnych kas fiskalnych (kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii) na kasy rejestrujące spełniające nowe funkcje, tj. kasy online;
   
 • wprowadzenie matrycy stawek VAT - opartej na Nomenklaturze Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Przewidziano również wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowe przepisy dotyczące stawek mają wejść w życie, co do zasady - od 1 stycznia 2020 r., a w przypadku e-booków i wiążącej informacji stawkowej (WIS) od 1 kwietnia 2019 r.;
   
 • biała lista podatników - Szef KAS będzie prowadził w formie elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT a także zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Ww. wykaz ma być aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Oznacza to, iż podatnicy VAT będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach na wybrany dzień dla celów podatkowych;
   
 • rezygnacja ze sporządzania deklaracji VAT - na drugą połowę 2019 r. zaplanowano zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz przesyłania JPK_VAT. Podatnicy VAT będą składali jedynie informację JPK_VDEK. Informacja ta ma zastąpić: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD;
   
 • pierwsze zasiedlenie i inne rozwiązania uszczelniające VAT - zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniona zostanie definicja pierwszego zasiedlenia. Ponadto, przewidziano zmiany m.in. odnośnie:
   
  • przedłużenia terminu zwrotu,
    
  • przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,
    
  • uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,
    
  • warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym,
    
  • obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej skoryguje deklarację oraz wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu,
    
  • wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.