podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020

Do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną można wystawić fakturę - zmiana stanowiska KIS

Uregulowania ustawowe

Z przepisów ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którą należy udokumentować fakturą.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura, wskazano w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w myśl art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, faktura może nie zawierać pewnych danych właściwych dla "typowej" faktury, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Faktura taka (zwana fakturą uproszczoną, z uwagi na ograniczoną ilość danych) może zatem nie zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
   
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
   
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
   
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
   
 • stawki podatku,
   
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Należy także podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się jednak wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Wynika to z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.

Powyższe uregulowanie w zakresie wystawienia faktury budzi wątpliwości w przypadku sprzedaży - do kwoty 450 zł (lub 100 euro) brutto - dokonanej na rzecz podatnika i udokumentowanej paragonem. Taki paragon zawierający NIP nabywcy stanowi bowiem fakturę uproszczoną, traktowaną jak "zwykła" faktura. Powstaje zatem pytanie, czy do takiego paragonu dla podatnika można wystawić dodatkowo "zwykłą" fakturę zawierającą pełne dane właściwe dla faktury.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych

Z prezentowanego dotychczas stanowiska organów podatkowych wynikało, że jeżeli podatnik dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) brutto paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta (podatnika) oraz pozostałe dane wymagane ustawą o VAT, to nie powinien z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu, tj. faktury standardowej na zasadach ogólnych. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przykładowo w interpretacjach indywidualnych z 7 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.64.2020.1.MT, z 27 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK i z 12 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK. W ostatniej ze wskazanych interpretacji czytamy:

"(...) skoro Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta (nabywcy) oraz pozostałe dane wymagane ustawą, to nie powinien z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej na zasadach ogólnych). Tzw. faktura uproszczona jest traktowana na równi z fakturą wystawioną na zasadach ogólnych, a zatem w chwili wydania przez Wnioskodawcę tzw. faktury uproszczonej, wypełnia on obowiązek wystawienia faktury standardowej. (...)"

Dyrektor KIS posługuje się sformułowaniem, że podatnik "nie powinien" wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej (w przypadku paragonu uznanego za fakturę uproszczoną). Kwestia ta była przedmiotem zainteresowania naszego Wydawnictwa już wcześniej i zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy podatnicy nie mogą wystawiać "pełnych" faktur do paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zapytaliśmy także, czy w sytuacji wystawienia faktury do takiego paragonu będzie miał zastosowanie art. 108 ustawy o VAT (nakładający na podatników obowiązek zapłaty podatku w przypadku wystawienia faktury z wykazanym VAT). Na dzień oddania niniejszego numeru BI do druku nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Nowe stanowisko organów podatkowych

Wszystko wskazuje na to, że stanowisko organów podatkowych w omawianej kwestii uległo zmianie. W interpretacji indywidualnej z 28 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK, Dyrektor KIS uznał bowiem, że:

"(...) paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną.

(...) Wnioskodawca, dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do wystawienia tzw. "zwykłej" faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy. (...)"

Z powyższego wynika, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania dla kontrahenta - podatnika "zwykłej" faktury do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną, ale może ją wystawić, jeżeli nabywca zwróci paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy. Pozostaje mieć nadzieję, że to stanowisko się utrzyma.

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.