podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
A A A

Poradnik VAT nr 4 (532) z dnia 20.02.2021

Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie JPK_VAT z deklaracją

Czynni podatnicy VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub za czwarty kwartał w przypadku podatników rozliczających VAT za okresy kwartalne) mają obowiązek składania nowego przekształconego pliku JPK_VAT. W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) na bieżąco wyjaśnia niektóre wątpliwości w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy najnowsze odpowiedzi resortu finansów dotyczące tego zagadnienia.

» Skonto przy WNT

"W jaki sposób wykazywać skonto przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w przypadku braku dodatkowego dokumentu ze strony sprzedawcy dotyczącego tego skonta?

W przypadku gdy po rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spełniono warunki do skonta, ale nie otrzymano faktury korygującej dotyczącej skonta, należy wykazać skonto na podstawie faktury pierwotnej, z której te warunki wynikają. Zapis nie podlega oznaczeniu »WEW«."

» Import towarów

"Korzystam z procedury określonej w art. 33a ustawy o VAT. Wpis do rejestru zrobiłem 15 stycznia, natomiast 5 lutego dodałem zgłoszenie uzupełniające do tego wpisu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi nowego JPK_VAT w części ewidencyjnej mam obowiązek (jako dowód sprzedaży w przypadku importu zgodnego z art. 33a ustawy o VAT) wskazać numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, a jako datę wystawienia dokumentu - datę przyjęcia zgłoszenia celnego albo datę deklaracji importowej. Wobec tego powstaje pytanie, który numer powinienem podać w polach DowodSprzedazy i DowodZakupu - czy nr MRN wpisu do rejestru (nr powiadomienia), czy też nr MRN zgłoszenia uzupełniającego?

W polach DowodSprzedazy i DowodZakupu należy wpisać numer MRN zgłoszenia uzupełniającego, złożonego do wpisu/wpisów do rejestru wykonanych w danym okresie rozliczeniowym - niezależnie od tego, czy zgłoszenie uzupełniające złożono w miesiącu, w którym powstał wpis do rejestru, czy też w terminie do 10. dnia następnego miesiąca."

» Import usług

"Czy można wykazywać zbiorczo zakup wielu usług (udokumentowanych fakturami) nabywanych od tego samego podatnika (import usług), dla których obowiązek podatkowy powstał w tym samym miesiącu?

Nie, w takim przypadku każdą fakturę należy prezentować odrębnym wpisem."

"W jaki sposób wykazywać import usług?

Transakcje, które dotyczą importu usług, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia "WEW"), jeżeli został on wystawiony. Jeśli podatnik nie otrzyma faktury dokumentującej wpłatę zaliczki lub nabycie usługi, wówczas import usług z tego tytułu może wykazać na podstawie wystawionego dowodu wewnętrznego (oznaczonego »WEW«)."

» Usługi turystyki

"W jaki sposób prezentować zapisy dotyczące usług turystyki, opodatkowanych jednocześnie - częściowo w procedurze marży i częściowo na zasadach ogólnych?

Część opodatkowaną w procedurze marży i część opodatkowaną na zasadach ogólnych (usługi własne) mimo udokumentowania jednym dowodem sprzedaży, np. fakturą, należy w JPK_VAT z deklaracją ująć odrębnie.

Dowód sprzedaży należy ująć w dwóch wierszach:

 • pierwszy dotyczący części usługi turystyki opodatkowanej w procedurze VAT marża,
 • drugi dotyczący części opodatkowanej na ogólnych zasadach jest prezentowany w ewidencji według ogólnych zasad ujmowania transakcji w pliku JPK_VAT z deklaracją.

W takim przypadku wykazywana kwota należności brutto w polu SprzedazVAT_Marza to wyłącznie kwota, która przypada na część opodatkowaną w procedurze marży."

"W jaki sposób prezentować nabycie kilku usług, uwzględnianych w kalkulacji marży?

Jeśli dany zakup dla bezpośredniej korzyści turysty - uwzględniany w marży - dotyczy kilku świadczonych usług, których podstawy opodatkowania są wykazywane w rożnych okresach, to należy dany zakup dzielić proporcjonalnie i prezentować w różnych okresach, odpowiednio jak wykazywane są usługi związane z tym zakupem."

» Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

"Czy noty księgowe dotyczące rabatów pośrednich podlegają oznaczeniu MPP?

Nie, takie noty nie są oznaczane MPP w pliku JPK_VAT z deklaracją."

» Dostawa energii elektrycznej, oleju opałowego, alkoholu etylowego

"Czy któremuś z oznaczeń GTU podlega dostawa energii elektrycznej?

Nie."

"Czy dla dostaw oleju opałowego należy stosować jednocześnie oznaczenie GTU_02 i GTU_03?

Tak. Olej opałowy jest wymieniony w katalogach towarów obu oznaczeń, a struktura nowego pliku JPK_VAT z deklaracją przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów."

"Czy dostawa alkoholu etylowego całkowicie skażonego o kodzie CN 2207 20 00, który nie jest paliwem, podlega oznaczeniu GTU_02?

W nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_02 stosuje się do dostaw towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy VAT. W pkt 2) wymieniono benzyny silnikowe o kodzie CN 2207 20 00. Wynika z tego, że oznaczenia GTU_02 stosuje się do dostaw tego rodzaju towarów, jeżeli są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych (w tym jako składnik lub surowiec do produkcji paliwa). W pozostałych przypadkach dostawa alkoholu etylowego skażonego, zaliczonego do grupowania, nie będzie podlegała oznaczeniu GTU_02."

» Kompleksowe usługi spedycji

"Czy stosować oznaczenie GTU_13 dla kompleksowych usług spedycji?

Nie, kompleksowa usługa spedycji (usługa złożona) nie podlega oznaczeniu GTU_13, mimo że jej składową jest usługa magazynowania, względnie usługa transportowa."

» Stosowanie oznaczenia TP

"Czy należy stosować oznaczenie TP dla nietransakcyjnego przemieszczenia własnego towaru na teren Polski, wcześniej zaimportowanego na teren innego kraju UE?

Nie, takie przemieszczenie nie podlega oznaczeniu "TP". Chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, o którym mowa w art. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy następuje po imporcie tego towaru na teren innego kraju UE. Jest ono prezentowane w pliku JPK_VAT przez podanie własnych danych podatnika, który przemieszcza towary wraz numerem rejestracji dla celów VAT-UE w kraju wysyłki lub danych własnego przedstawiciela podatkowego w tym kraju (zgodność z danymi prezentowanymi w informacji podsumowującej VAT-UE)."

"Czy dla stosowania oznaczenia TP konieczne jest wystąpienie sytuacji wymienionych w punktach 1-3 ust. 1 art. 32 ustawy o VAT, np. bezzasadne nierynkowe zaniżenie podstawy opodatkowania, czy też wystarczy samo wystąpienie powiązań między dostawcą a nabywcą?

Oznaczenie TP odnosi się wyłącznie do wystąpienia powiązań między dostawcą a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Samo wystąpienie powiązań powoduje obowiązek stosowania takiego oznaczenia. Nie bierze się pod uwagę, czy doszło do sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach ustępu 1 artykułu 32 ustawy o VAT."

"Czy do korekt podatku należnego i podatku naliczonego, wykonywanych odpowiednio na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT oraz art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT, należy stosować oznaczenia procedur i oznaczenia dokumentów?

Nie, do takich korekt nie stosuje się oznaczeń procedur i oznaczeń dokumentów (np. oznaczenia WEW, TP czy EE)."

www.PodatekVAT.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.