podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 7 (415) z dnia 10.04.2016

Termin złożenia druku VAT-26 przy zmianie przeznaczenia samochodu na pojazd demonstracyjny

Jako dealer samochodowy spółka dokonuje zakupu samochodów, które traktowane są jak towary handlowe. Po pewnym czasie (np. po kilku dniach, tygodniach, a nawet miesiącach) podatnik podejmuje decyzję o zmianie przeznaczenia tych pojazdów na samochody demonstracyjne. Spółka po rejestracji pojazdów wydaje je z magazynu i przeksięgowuje na środek trwały. Samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Czy spółka postępuje prawidłowo przyjmując, że pierwszym wydatkiem, z którym wiąże się obowiązek złożenia informacji VAT-26 jest zakup paliwa do tych samochodów?

W obowiązujących przepisach ustawy o VAT przyjęto generalną zasadę odliczania kwoty 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Przepis art. 86a ust. 1 ustawy o VAT zakłada bowiem domniemanie użytkowania samochodu do celów mieszanych, tj. do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Przewidziano przy tym możliwość odliczenia 100% podatku, jednakże odliczenie to przysługuje tylko w stosunku do określonych w ustawie grup pojazdów. Pełne odliczenie podatku naliczonego możliwe jest m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem pojazdu samochodowego oraz z jego eksploatacją, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej są pojazdy, dla których sposób ich wykorzystania, zwłaszcza określony w ustalonych przez przedsiębiorcę zasadach używania pojazdów, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wiąże się również określony w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT obowiązek złożenia i aktualizowania informacji VAT-26. Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach. Termin złożenia informacji VAT-26 wynosi 7 dni, od dnia w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Aktywne druki i formularze Formularz VAT-26 dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a co za tym idzie zgłaszania pojazdów właściwemu organowi podatkowemu, wyłączony został w odniesieniu do pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, jeżeli ich odprzedaż stanowi przedmiot działalności podatnika. Powyższe dotyczy nowych samochodów, które nie zostały zarejestrowane.

Organy podatkowe, powołując się na orzecznictwo sądowe, w tym na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1097/14 (orzeczenie nieprawomocne), prezentują stanowisko, że samochodów demonstracyjnych nie można uznać za pojazdy przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży. W konsekwencji w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki: ustalić sposób wykorzystywania pojazdów, prowadzić dla tych pojazdów ewidencję ich przebiegu oraz złożyć do właściwego organu podatkowego informację VAT-26 o tych pojazdach (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 listopada 2015 r., nr IPTPP3/4512-380/15-4/UNR). Również Ministerstwo Finansów w zamieszczonej na swojej stronie internetowej broszurze informacyjnej dotyczącej "Nowych zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi" wyjaśniło, że aby zachować prawo do odliczenia całego VAT od wydatków na samochód demonstracyjny, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Wątpliwości Czytelnika dotyczą terminu, w którym zobowiązany jest do złożenia informacji VAT-26 dla pojazdu samochodowego nabytego w celu dalszej odsprzedaży, przeznaczonego po pewnym czasie do celów demonstracyjnych.

Ustawodawca przewidział 7-dniowy termin na złożenie informacji VAT-26, liczony od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem.

Zdaniem redakcji brak jest podstaw do przyjęcia, że datą poniesienia pierwszego wydatku na samochód, o którym mowa w pytaniu jest data jego nabycia. W dacie jego nabycia samochód był bowiem przeznaczony do dalszej odsprzedaży, a w tym przypadku przepisy nie przewidują obowiązku składania informacji VAT-26.

Dla rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia informacji VAT-26 dla pojazdu, który został nabyty wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży i którego przeznaczenie zostało następnie zmienione na pojazd demonstracyjny, istotna jest data poniesienia pierwszego wydatku po zmianie jego przeznaczenia i przekazania na cele demonstracyjne.

Reasumując

Jeśli pierwszym wydatkiem na samochód, po zmianie przeznaczenia z towaru handlowego na samochód demonstracyjny, jest zakup paliwa, to dopiero od tej daty należy liczyć 7-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia na formularzu VAT-26.

Na marginesie warto zauważyć, że kwestie związane z prawem do pełnego odliczenia VAT z tytułu zakupu i eksploatacji pojazdów samochodowych wykorzystywanych do jazd demonstracyjnych były przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. I tak, WSA w Bydgoszczy nie zgadzając się z fiskusem, w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 1141/14 (orzeczenie nieprawomocne) stwierdził, że auta demonstracyjne, które czasowo przeznaczone są do jazd próbnych, bądź prezentowania nabywcom, nie zmieniają swojego przeznaczenia i nadal będą służyć podstawowej działalności podatnika, jaką jest dalsza odsprzedaż i dlatego przysługuje mu 100% odliczenie podatku VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Podobny pogląd wyraził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3610/14.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60