podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Forma prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

Posiadam samochody osobowe, które wykorzystuję wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W celu odliczania całego podatku VAT od ponoszonych wydatków na ich użytkowanie złożyłem informacje VAT-26, a także prowadzę ewidencje przebiegu pojazdów. Czy ewidencje te mogą być prowadzone w formie elektronicznej?

W celu pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z eksploatacją pojazdu samochodowego oprócz określenia zasad używania tych pojazdu, złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach na formularzu VAT-26 podatnik dla celów VAT musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Dyżury telefoniczne ekspertów Terminy i tematy porad dostępne są
w serwisie  www.dyzurytelefoniczne.gofin.pl

W związku z tym, że nie ma urzędowego wzoru takiej ewidencji, podatnik może ją prowadzić w dowolnej formie. Istotne jest jedynie, aby zawierała ona wszystkie wymagane przepisami ustawy o VAT dane określone w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, tj. m.in.:

  • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
     
  • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,
     
  • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w broszurze informacyjnej "Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi", zamieszczonej na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku - zdaniem Ministerstwa Finansów: "(...) dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów - jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem - może być dokonywane w formie elektronicznej. (...)"

Nie ma zatem przeszkód aby dla celów VAT podatnik prowadził ewidencje przebiegu pojazdów w tej właśnie formie.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60