podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Wycofanie z działalności i sprzedaż samochodu firmowego a VAT

W kwietniu 2011 r. wykupiłam z leasingu samochód osobowy. Z faktury zakupu odliczyłam 60% VAT. W kwietniu 2017 r. samochód ten wycofałam z firmy i zamierzam go sprzedać. Czy przekazanie tego samochodu na potrzeby osobiste podlegało opodatkowaniu VAT? Jeśli tak, to jak należało ustalić podstawę opodatkowania tego samochodu?

Ustawodawca zrównał nieodpłatne przekazania z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towaru. Jak bowiem wskazano w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tak więc w przypadku przekazania na cele prywatne samochodu osobowego, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie lub w ograniczonej do 50% lub 60%, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania tej czynności 23% stawką VAT. Należy przy tym pamiętać, że w takim przypadku podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). W praktyce oznacza to, że cenę tę należy określić na podstawie wartości rynkowej przekazywanego na cele prywatne pojazdu, bez względu na to, za jaką kwotę został on wykupiony z leasingu. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2016 r., nr IPPP1/4512-1311/15-2/MK, wyjaśnił, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena, jaką podatnik zapłaciłby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania. Tym samym przy przekazaniu samochodu na cele prywatne za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę, za jaką zakupiono by ten samochód w momencie jego przekazania - wycofania z prowadzonej działalności.

Przy czym warto wskazać, że w art. 90b ustawy o VAT określono system korekt, znajdujący zastosowanie w sytuacji zmiany wykorzystania takich pojazdów samochodowych. Jeżeli sprzedaż pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych nastąpi w okresie korekty, tj. przed upływem 60 miesięcy, licząc od miesiąca zakupu (w przypadku gdy wartość samochodu przekracza 15.000 zł) lub przed upływem 12 miesięcy (licząc od miesiąca nabycia w przypadku, gdy wartość pojazdu nie przekracza 15.000 zł) uznaje się, że następuje zmiana wykorzystania tego pojazdu na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej.

Przykład

Podatnik w kwietniu 2011 r. wykupił samochód osobowy z leasingu za kwotę netto 3.600 zł. Odliczył podatek VAT w wysokości 60%, tj. 496,80 zł (828 zł × 60%). W kwietniu 2017 r. podjął decyzję o wycofaniu firmowego pojazdu z działalności gospodarczej. Przekazanie samochodu na cele osobiste w tym przypadku podlega opodatkowaniu 23% VAT. Podstawę opodatkowania podatnik ustali zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Jest to wartość rynkowa pojazdu ustalona na dzień jego przekazania. Ponadto, z uwagi na to, że minęło 12 miesięcy, licząc od miesiąca jego zakupu, korekta VAT naliczonego nie przysługuje.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60