podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 9 (273) z dnia 10.05.2010

Handel używanymi samochodami a kasa rejestrująca

Świadczę usługi elektryczne i dotychczas zwolniony byłem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów. W tym roku zamierzam rozszerzyć działalność o handel używanymi samochodami opodatkowanymi w systemie marży. Od kiedy powinienem zainstalować kasę fiskalną? Czy obowiązek ten powinienem wypełnić już od pierwszej sprzedaży ze względu na sprzedaż samochodów?

Handel używanymi samochodami a kasa rejestrująca
rys. Handel używanymi samochodami a kasa rejestrująca

Wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 224, poz. 1797) w § 4 zawiera wyłączenia z tego zwolnienia. Dokonanie jakiejkolwiek sprzedaży wymienionych tam towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych powoduje, że na podatniku - bez względu na wysokość osiągniętych obrotów - spoczywa obowiązek instalacji kasy. Wśród wymienionych tam przypadków odnajdujemy m.in. dostawę silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Uogólniając, można stwierdzić, iż sprzedaż części do samochodów wyłącza ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Sprzedaż całych pojazdów nie jest wymieniona w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień, co oznacza, iż obowiązek stosowania kas zależy tylko od osiągniętego obrotu.

Zwolnienia ze względu na wysokość obrotów

Na mocy ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących utrata prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku podatników kontynuujących działalność i niemających dotychczas obowiązku stosowania kas rejestrujących, następuje po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono obrót w wysokości 40.000 zł. Oczywiście mowa tu wyłącznie o obrocie uzyskanym z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Do wyliczenia tej kwoty podatnik powinien przyjąć obroty z całej swojej działalności, czyli zarówno usług, jak i handlu.

Niestety, w rozporządzeniu nie sprecyzowano jakie kwoty należy przyjąć do ustalenia obrotu uprawniającego do zwolnienia w przypadku podatników, u których podstawą opodatkowania jest marża. Czy do wyliczenia tego obrotu należy przyjąć całą kwotę sprzedaży, czy tylko marżę?

W ustawie o VAT obrót zdefiniowany został w art. 29 ust. 1 i jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Natomiast marża oraz prowizja nie są określane w ustawie jako obrót, ale jako podstawa opodatkowania.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów używanych jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W przytoczonym przepisie, ustawodawca nie definiuje odrębnie obrotu, stąd wniosek, że dla celów ustalenia limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących należy korzystać z definicji obrotu zawartej w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem tego stanowiska może być ponadto zapis § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338). Zgodnie z tym przepisem podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
 

 

Reasumując 

 

Podatnik prowadzący działalność usługową oraz handlową opodatkowaną w systemie marży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do wyliczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, powinien sumować całą wartość sprzedawanych samochodów (a nie tylko marżę) oraz wartość świadczonych usług.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60