podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024

Obowiązek stosowania oznaczeń GTU

Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w pliku JPK_VAT, określają przepisy rozporządzenia wykonawczego. Podatnicy dokonujący sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, wymienionych szczegółowo w tym rozporządzeniu, mają obowiązek oznaczania ich w pliku JPK_VAT właściwymi kodami GTU.

Oznaczenia dostaw niektórych towarów i usług

W pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego podatnik musi podawać oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i usług. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13 (patrz ramka).

Przy czym warto pamiętać, że oznaczenie GTU_01, które dotyczy dostaw: napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o akcyzie, nie ma zastosowania, gdy alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej.

Ponadto oznaczenia te nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy oraz do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. z tytułu WNT czy importu usług).

Również przy korekcie podstawy opodatkowania VAT należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, czyli w przypadku tzw. ulgi na złe długi, nie stosuje się oznaczeń kodów GTU.

Oznaczenia te muszą być jednak stosowanie do faktur korygujących a także przy dostawie towarów używanych oraz przy refakturowaniu usług.

Należy pokreślić, że podatnik nie ma obowiązku umieszczania tych oznaczeń na fakturze.

Sposoby dokonania korekty przy błędnym GTU

W sytuacji gdy sprzedany towar czy wykonana usługa podlega oznaczeniu w pliku JPK_VAT kodem GTU, a podatnik tego nie uczynił, powinien jak najszybciej dokonać poprawy w tym zakresie i nanieść brakujący kod GTU w pliku JPK_VAT. Nieoznaczenie w pliku JPK_VAT dostawy towarów czy świadczenia usług odpowiednim kodem GTU może niekiedy skutkować nałożeniem, w drodze decyzji, kary 500 zł za jeden błąd.

Korekty błędnego zapisu w pliku JPK_VAT, który nie wpływa na wysokość VAT należnego lub naliczonego, dokonuje się, co do zasady, poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem (-) całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu. Natomiast w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl, na pytanie, w jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji, odpowiedziało, że istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

 • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym (ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, w którym jest błąd),
 • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym o błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach K oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.

W przypadku zmiany, która nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej pliku JPK_VAT.

Ewidencja VAT zawiera oznaczenia:

- GTU_01 do dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208),
- GTU_02 do dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT - oznaczenie GTU_02, czyli m.in. benzyn lotniczych i silnikowych, olejów napędowych i opałowych, paliw typu benzyny do silników odrzutowych i paliw typu nafty do silników odrzutowych, paliw oraz biopaliw ciekłych,
- GTU_03 do dostawy olejów opałowych nieobjętych GTU_02, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją), czyli m.in: olejów opałowych nieujętych w GTU_02, olejów smarowych i pozostałych olejów, z wyłączeniem smarów plastycznych, olejów smarowych oraz preparatów smarowych,
- GTU_04 do dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
- GTU_05 do dostawy odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli m.in. odpadów szklanych, papierowych, gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych,
- GTU_06 do dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli m.in. telefonów komórkowych, konsoli do gier wideo (z wyłączeniem części i akcesoriów), aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika,
- GTU_07 do dostawy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708), czyli ciągników (w tym rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep), pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób razem z kierowcą,
- GTU_08 do dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy,
- GTU_09 do dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.),
- GTU_10 do dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT,
- GTU_11 do świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589),
- GTU_12 do świadczenia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11,70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5),
- GTU_13 do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1), czyli m.in. usług w zakresie transportu drogowego towarów, transportu drogowego przesyłek pocztowych, usług związanych z przeprowadzkami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.