podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 15 (423) z dnia 10.08.2016

Korekta VAT przy dwukrotnej zmianie sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

W marcu 2015 r. firma dokonała zakupu nowego samochodu o wartości netto 65.000 zł, podatek VAT 14.950 zł. Pojazd został nabyty w celu dalszej odsprzedaży, w związku z czym odliczono 100% podatku VAT. W październiku 2015 r. nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu i został on przyjęty na stan środków trwałych z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, jednak bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Następnie w kwietniu 2016 r. samochód został sprzedany. W jaki sposób należało dokonać korekty podatku naliczonego?

Przepis art. 90b ustawy o VAT przewiduje system korekt podatku naliczonego, w sytuacji gdy podatnik zakupił pojazd samochodowy i odliczył podatek naliczony, a następnie w tzw. okresie korekty dokonał zmian w zakresie jego wykorzystania. Jeżeli wartość początkowa samochodu, ustalona zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, przekracza 15.000 zł, okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla pojazdów o niższej wartości 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nabyto, dokonano importu lub oddano samochód do używania.

Powołany powyżej przepis przewiduje dwa rodzaje korekt: korektę zmniejszającą oraz korektę zwiększającą kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego.

Jeżeli podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej i w okresie korekty zmieni jego przeznaczenie do celów działalności gospodarczej, a także do użytku prywatnego wówczas jest zobowiązany do dokonania korekty zmniejszającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu tego pojazdu.

W sytuacji, gdy podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu w związku z jego wykorzystaniem w działalności gospodarczej i do celów prywatnych i w okresie korekty zmieni jego wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej wówczas będzie uprawniony do zwiększenia kwoty podatku do odliczenia w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Korekty zwiększającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu dokonuje się również gdy podatnik dokona sprzedaży w okresie korekty pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych (do celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych). W takim przypadku przyjmuje się pewnego rodzaju fikcję, uznając, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystania (sprzedaż). Jeżeli zatem podatnik sprzedaje samochód w okresie korekty to skutkuje to możliwością zwiększenia podatku do odliczenia, w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Na potrzeby korekty, o której mowa w przepisie art. 90b ustawy o VAT uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Przy czym, korekty podatku VAT należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do opisanej przez Czytelnika sytuacji, poniżej przedstawiamy sposób wyliczenia korekty VAT przy zastosowaniu kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej Wydawnictwa.

» Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu zakupionego jako towar handlowy, który następnie wprowadzono na ewidencję środków trwałych w celu wykorzystania go do celów mieszanych


Kalkulator korekty VAT

Podatnik powinien był zatem dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w deklaracji za październik 2015 r. o kwotę (w zaokrągleniu) 6.603 zł.

» Ponowna korekta podatku naliczonego związana ze sprzedażą samochodu w kwietniu 2016 r.


Kalkulator korekty VAT

W rozliczeniu za kwiecień 2016 r. podatnik miał prawo podwyższyć (korekta in plus) podatek naliczony do odliczenia o kwotę (w zaokrągleniu) 5.855 zł.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, podatnik po dwukrotnej zmianie przeznaczenia samochodu miał w rezultacie prawo do odliczenia podatku naliczonego w łącznej kwocie 14.202 zł co wynika z wyliczenia:

14.950 zł (kwota VAT wynikająca z faktury zakupu) - 6.603 zł (kwota korekty in minus w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu na cele mieszane) + 5.855 zł (kwota korekty in plus związana ze sprzedażą samochodu) = 14.202 zł.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60