podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (437) z dnia 10.03.2017

Samochód osobowy w spisie z natury

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej od 2013 r. użytkowaliśmy samochód osobowy, od którego odliczyliśmy podatek VAT w wysokości 6.000 zł (60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł). W styczniu 2017 r. zlikwidowaliśmy działalność gospodarczą. Czy samochód ten należało ująć w remanencie likwidacyjnym?

Likwidacja działalności przez osobę fizyczną wiąże się z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury towarów posiadanych na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych i odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu. Spisem z natury objęte są te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z tym, że podatnik odliczył VAT naliczony przy nabyciu samochodu, w momencie zaprzestania prowadzenia tej działalności towar ten musi zostać ujęty w spisie z natury jako przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.

Podstawę opodatkowania towarów w przypadku ujęcia ich w remanencie likwidacyjnym stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia określone w momencie dostawy towarów (art. 14 ust. 8 w związku z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). W praktyce przyjmuje się, że jest to cena rynkowa towaru netto na dzień przekazania, a nie cena "historyczna" za jaką zakupiony został towar.

Przy czym, bez znaczenia pozostaje fakt, że podatnik od wydatków związanych z ww. samochodem odliczał jedynie 60% nie więcej niż 6.000 zł kwoty podatku naliczonego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujęcie samochodu w remanencie likwidacyjnym daje podatnikowi prawo do korekty in plus podatku VAT odliczonego przy jego zakupie (art. 90b ustawy o VAT). W przypadku gdy przy nabyciu samochodu podatnikowi przysługiwało ograniczone do 60% prawo do odliczenia podatku VAT, a następnie w okresie korekty dochodzi do sprzedaży tego pojazdu (bądź do czynności zrównanej ze sprzedażą tj. ujęcia go w remanencie likwidacyjnym) podatnik ma prawo do dokonania korekty odliczonego VAT za miesiące pozostałe do końca okresu korekty.

Kalkulatory Kalkulator korekty VAT w związku
ze sprzedażą pojazdu dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Przykład

W październiku 2013 r. podatnik nabył samochód osobowy o wartości netto 80.000 zł plus VAT 18.400 zł. Z tytułu tego nabycia odliczył 6.000 zł (60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł). W styczniu 2017 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, w związku z czym ujął go w remanencie likwidacyjnym. Miał on zatem prawo "odzyskać" część nieodliczonego VAT od zakupu tego samochodu (w omawianej sytuacji okres korekty upływa z końcem września 2018 r.). Korekta VAT zwiększająca podatek naliczony za 21 miesięcy pozostałego okresu korekty wyniosła wówczas:

12.400 zł (kwota nieodliczonego VAT od zakupu) × 21/60 = 4.340 zł.

Reasumując

Podatnik, który na dzień likwidacji działalności posiadał na stanie samochód, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, powinien go wykazać w spisie z natury i opodatkować podatkiem VAT.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60