podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Zakup pojazdu o szczególnej konstrukcji - jaki wpis w dowodzie rejestracyjnym dla celów VAT?

Kupiłem samochód ciężarowy. Przeprowadziłem dodatkowe badanie techniczne i uzyskałem wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT-1. Czy taki wpis jest prawidłowy, czy też powinna być adnotacja VAT-1a (lub VAT-1b)? Czy od zakupu tego pojazdu i wydatków eksploatacyjnych mogę odliczyć cały VAT?

Tak. Podatnik może odliczyć cały VAT od zakupu samochodu, o którym mowa w pytaniu, a także od wydatków eksploatacyjnych związanych z jego używaniem (o ile pojazd ten służy czynnościom opodatkowanym). Wpis w dowodzie rejestracyjnym (VAT-1) jest prawidłowy.

Co do zasady, od wydatków na pojazdy samochodowe można odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. Przyjmuje się bowiem, że takie pojazdy są (lub potencjalnie mogą być) wykorzystywane nie tylko do celów firmowych, lecz również do celów prywatnych podatnika, jego pracowników lub innych osób.


UWAGA!
Ograniczone odliczenie VAT (do 50% kwoty VAT) stosuje się do pojazdów samochodowych - w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym - o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Na zasadzie wyjątku, niektóre pojazdy samochodowe uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Chodzi tu m.in. o pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Do takich pojazdów zalicza się (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT):

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

3) niektóre pojazdy specjalne.

Pojazdy wymienione wyżej w pkt 1-2 uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych (i od poniesionych na nie wydatków można odliczać cały VAT), pod warunkiem przeprowadzenia przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego.

wykrzyknik Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego powinno być potwierdzone wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczeniem oraz uzyskaniem odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu ustawowych wymagań.

W początkowym okresie obowiązywania ww. regulacji (od 1 kwietnia 2014 r.) spełnienie ww. wymagań potwierdzały wpisy w dowodzie rejestracyjnym odpowiednio: VAT-1a, VAT-1b lub VAT-2 (zgodnie z numeracją odpowiedniego przepisu ustawy o VAT). Obecnie natomiast stosuje się adnotacje: VAT-1 lub VAT-2 (patrz: § 11 ust. 2 pkt 30 lit. w) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach; Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.).

Jeżeli zatem podatnik uzyskał wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT-1 potwierdzający, że samochód spełnia ustawowe warunki do uznania go za pojazd o szczególnej konstrukcji, od wydatków na taki pojazd podatnik może odliczać cały VAT (pod warunkiem, że pojazd ten służy wyłącznie do działalności opodatkowanej).

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60