podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Procedura marży przy sprzedaży używanego samochodu osobowego

W 2014 r. na potrzeby prowadzonej działalności nabyliśmy samochód osobowy na fakturę VAT marża. Czy obecnie przy jego sprzedaży mamy prawo do zastosowania procedury opodatkowania marży?

art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, że sposób opodatkowania towarów na zasadzie marży ma zastosowanie m.in. w przypadku dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży. Oznaczałoby to - co do zasady - że procedura ta dotyczy tylko sprzedaży towarów handlowych, a nie np. towaru zakupionego uprzednio jako środek trwały.

Przypomnijmy przy tym, że określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury VAT marża dla dostawy towaru używanego, podatnik winien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o podatek VAT. A zatem, jeżeli podstawa opodatkowania (marża) równa jest 0 zł, to nie wystąpi kwota podatku należnego.

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia zawsze w sytuacji gdy towar w ramach tej procedury sprzedawany będzie po cenie nabycia lub po cenie niższej od ceny nabycia (a w przypadku środków trwałych taka sytuacja ma miejsce najczęściej).

Organy podatkowe w wydanych interpretacjach przyjmują, że warunkiem niezbędnym do zastosowania procedury szczególnej VAT marża jest określenie, że towar (także w sytuacji gdy przed odsprzedażą podatnik zamierzał go użytkować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.99.2017.1.MAZ stwierdził, iż: "(...) Wnioskodawca posiada samochód osobowy, który spełnia, określoną w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, definicję towaru używanego - nabyty został w 2011 r. i nadaje się do dalszego użytku. Zakup samochodu został dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, z przeznaczeniem do użytku własnego i zamiarem dalszej odsprzedaży. Tym samym wypełnione zostały przesłanki zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy, uprawniające do przyjęcia marży, stanowiącej różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku, jako podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku zbycia samochodu. Zastosowanie ww. przepisu ustawy jest możliwe wobec faktu spełnienia warunku określonego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT.

Reasumując należy stwierdzić, że (...) sprzedając w przyszłości samochód osobowy, Wnioskodawca będzie miał możliwość zastosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, określonej w art. 120 ust. 4 ustawy i przyjęcia marży jako podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podobnie uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.31.2017.1.MR, przyjmując, że w sytuacji gdy podatnik nabył samochód głównie do celów prowadzonej działalności ale brał pod uwagę jego odsprzedaż, warunek dotyczący zakupu towaru przeznaczonego od dalszej odsprzedaży został w tej sytuacji spełniony. Przy czym jak podkreślono: "(...) określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury VAT-marża dla dostawy towaru używanego (samochodu), Zainteresowany winien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Czyli w przedmiotowej sytuacji, jeśli samochód zostanie sprzedany po cenie niższej niż cena zakupu, to podstawa opodatkowania (marża) wyniesie 0,00 zł, a w związku z tym nie wystąpi podatek należny. (...)"

Reasumując

Jeśli podatnik dokonując zakupu towaru (przy nabyciu którego nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego), zakłada że po pewnym czasie dokona jego odsprzedaży, to nie ma przeszkód aby wówczas zastosował procedurę opodatkowania marży.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60