podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Zakup samochodu a ponowne badanie techniczne

We wrześniu 2017 r. zakupiłem od innego podatnika VAT samochód używany. W dowodzie rejestracyjnym tego samochodu jest pieczątka "VAT-4". Czy ja jako nowy nabywca samochodu muszę przeprowadzić ponowne badania techniczne tego samochodu, aby móc odliczać 100% VAT od wydatków związanych z tym samochodem?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnik VAT ma prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z używaniem do działalności opodatkowanej VAT samochodu, w przypadku gdy jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zalicza się tutaj m.in. pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z tą działalnością jest nieistotne. Wśród tych pojazdów wymienia się:

1) pojazdy samochodowe, inne niż osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Dodatkowo jednak zastrzeżono, że spełnienie tych wymagań stwierdza się na podstawie przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego, potwierdzonego wydanym przez tę stację zaświadczeniem oraz dowodem rejestracyjnym z właściwą adnotacją o spełnieniu ustawowych wymagań.

Jeżeli dany pojazd spełnia warunki określone wyżej w pkt 1 lit. a), lit. b) lub pkt 2, w dowodzie rejestracyjnym zamieszczany jest wpis odpowiednio: VAT-1a, VAT-1b lub VAT-2.

Należy przypomnieć, że w porównaniu z regulacjami obowiązującymi do 31 marca 2014 r., przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, w celu zachowania prawa do odliczenia całego VAT, są identyczne tylko w odniesieniu do pojazdów typu wielozadaniowy, van. Dlatego też dodatkowe badania techniczne przeprowadzone dla tych pojazdów przed 1 kwietnia 2014 r. zachowały swoją aktualność (oczywiście, o ile w pojazdach tych nie dokonano zmian, które powodowałyby, że pojazdy nie spełniają ustawowych warunków technicznych). Dla pozostałych pojazdów, w celu zachowania prawa do odliczania całego VAT, konieczne było (jest) przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

W pytaniu wskazano, że nabyty przez Czytelnika samochód ma w dowodzie rejestracyjnym adnotację "VAT-4". Na podstawie przepisów obowiązujących do końca marca 2014 r. można stwierdzić, że jest to pojazd samochodowy, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Obecnie pojazd ten może być zakwalifikowany do pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT, czyli do pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Jednak pojazd ten powinien przejść ponowne dodatkowe badania techniczne z uwagi na to, że stare badania, przeprowadzone przed 1 kwietnia 2014 r., nie zachowały ważności. Po ponownym badaniu powinna być w dowodzie rejestracyjnym umieszczona adnotacja VAT-2.

W sytuacji gdyby pojazd ten posiadał więcej niż jeden rząd siedzeń, nie powinien być poddawany dodatkowym badaniom technicznym, bowiem nie spełnia warunków wskazanych w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT. Nie oznacza to jednak, że został on automatycznie zakwalifikowany do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych i prywatnych). Jeżeli bowiem są spełnione określone warunki (m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu), od wydatków związanych z tym pojazdem przysługuje prawo do odliczenia całego VAT.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60