podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Sprzedaż środka trwałego na zasadzie VAT marża

Firma sprzedała osobie fizycznej samochód - środek trwały. Czy sprzedając ten samochód musi zastosować 23% VAT? Czy można tutaj zastosować opodatkowanie na zasadzie VAT marża?

Na mocy obowiązujących przepisów ustawy o VAT, sprzedaż samochodu, który nie był wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej (i przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT), podlega opodatkowaniu 23% VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik odliczył pełny VAT, czy też tylko 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu (albo 60%). Nawet jeśli samochód został zakupiony bez VAT, np. od osoby fizycznej, a był przez podatnika wykorzystywany do czynności opodatkowanych, jego sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT.

W ustawie o VAT przewidziano możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania dostawy towarów, polegającej na opodatkowaniu marży uzyskanej ze sprzedaży, m.in. do dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży. W takim przypadku podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o VAT. Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale lub kamienie szlachetne.

Należy podkreślić, że przy sprzedaży towarów używanych opodatkowanych na zasadzie marży istotne jest od kogo zostały one nabyte. Określa to art. 120 ust. 10 ustawy o VAT (patrz ramka). Przy czym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyjmują także, że warunkiem niezbędnym do zastosowania procedury VAT marża jest określenie, że towar (także w sytuacji, gdy przed odsprzedażą podatnik użytkował go dla potrzeb działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Jeśli więc Czytelnik przy zakupie samochodu (przy nabyciu którego nie był naliczony VAT lub był on zakupiony w systemie VAT marża) zakładał, że po pewnym czasie go odsprzeda, to nie ma przeszkód, aby zastosował procedurę opodatkowania marży. Marża od sprzedaży samochodów używanych opodatkowana jest według 23% VAT.

VAT marża ma zastosowanie dla dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

1) podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub
2) podatnika VAT bądź podatnika podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy, lub
3) podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży, lub
4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60