podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej

W 2015 r. kupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej (nie odliczyłem podatku VAT). Następnie pojazd ten wprowadziłem do ewidencji środków trwałych firmy. W lipcu 2017 r. chciałbym wycofać samochód i przekazać na potrzeby osobiste a następnie sprzedać. Czy muszę przy wycofaniu naliczyć podatek VAT?

Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej
rys. Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej

Problem rozliczenia podatku VAT przy wycofaniu samochodu osobowego z działalności gospodarczej oraz jego przekazania na cele osobiste podatnika reguluje art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu opodatkowaniu podatkiem VAT, oprócz odpłatnej dostawy towarów podlega także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny. Należy jednak pamiętać, że wymienione czynności podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z pytania wynika, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie zakupu pojazdu, ponieważ nabył go od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna.

Sam brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania czynności nieodpłatnego przekazania za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Przekazanie na cele osobiste samochodu, w którym wymieniono części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia i które spowodowały trwały wzrost wartości samochodu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że przekazanie samochodu na cele osobiste, w stosunku do którego podatnikowi nie przysługiwało przy jego nabyciu prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego (przy założeniu, że w samochodzie tym nie wymieniono części składowych), nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

Odnosząc się natomiast do kwestii sprzedaży samochodu już po jego wycofaniu z działalności gospodarczej, należy stwierdzić, iż w takim przypadku Czytelnik w momencie dokonania tej czynności nie działa już w charakterze podatnika, ponieważ sprzedaje składnik swojego majątku prywatnego. Tym samym sprzedaż samochodu stanowiącego majątek prywatny podatnika stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując

Wycofanie samochodu kupionego bez VAT (od osoby fizycznej) z działalności na potrzeby osobiste podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Późniejsza sprzedaż tego samochodu również nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest to sprzedaż składnika majątku prywatnego.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60