podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Stawka VAT do usługi montażu klimatyzacji

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej montuję oraz konserwuję urządzenia klimatyzacyjne. W grudniu 2016 r. wykonałem taką usługę w domu jednorodzinnym. Do usługi chciałem zastosować 8% stawkę VAT. Klient oczekuje, abym fakturę za wykonaną usługę wystawił na dane prowadzonej przez niego firmy. Czy w tym przypadku niezależnie od tego, dla kogo wykonywana jest usługa, tj. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czy dla firmy, zastosowanie ma 8% stawka VAT?

Stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo to rozumie się m.in.:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
     
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.

Istotne przy tym jest, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Preferencyjną stawkę VAT w tych przypadkach stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Stanowi o tym art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.


Aktualne przepisy dotyczące VAT dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Należy mieć na uwadze, że na mocy § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.) 8% stawkę VAT stosuje się do:

2) robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

3) robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Reasumując, instalacja klimatyzacji jest związana z budynkiem mieszkalnym, dlatego w tym przypadku właściwa będzie 8% stawka VAT. Należy podkreślić, że o wysokości stawki VAT przesądza klasyfikacja obiektu budowlanego, którego dane roboty dotyczą. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że usługi zostały wykonane dla firmy. W omawianej sytuacji, jeżeli usługa dotyczyła obiektu budownictwa mieszkaniowego, to na fakturze dokumentującej fakt jej wykonania powinna zostać uwzględniona 8% stawka VAT.

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60