podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Zasady stosowania 0% stawki VAT przy sprzedaży na rzecz podróżnych

Jestem podatnikiem VAT i dokonuję sprzedaży w systemie TAX FREE. Jakie są zasady stosowania 0% stawki VAT do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu VAT podróżnym?

Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje 0% stawkę VAT, pod warunkiem że:

  • poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, korzystającym z procedury szczególnej oraz o miejscu gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek oraz z kim zawarł umowę o zwrot podatku i przedłoży kopie tych umów,
     
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał wystawiony przez siebie imienny dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium UE,
     
  • posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku, w przypadku gdy zwrot dokonany był w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Wynika to z art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.


Aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT, minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem musi wynosić 200 zł.


Trzeba pamiętać, że 0% stawka VAT nie ma zastosowania w momencie sprzedaży, tylko dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza granicę UE. Jeżeli dokument zostanie zwrócony do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, w tej właśnie deklaracji wykazuje się sprzedaż opodatkowaną według 0% stawki VAT. Jeśli sprzedawca nie będzie posiadał potwierdzenia wywozu towaru poza granice UE, wówczas w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej. Otrzymanie tego dokumentu po upływie terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia do dokonania korekty VAT w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

"(...) Otrzymanie przez sprzedawcę dokumentu TAX FREE z urzędowym potwierdzeniem urzędu celnego prawidłowości - pod względem formalnym i materialnym - wywozu sprzedanego towaru poza terytorium Unii Europejskiej, jest dla niego gwarancją legalności żądania zwrotu podatku VAT oraz zastosowania, na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy (o VAT - przyp. red.) (...), stawki 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu. (...)".

Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 2030/15

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60