podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Czy w 2018 r. stawki VAT zostaną obniżone?

Obecne stawki VAT (23% i 8%) obowiązują od 1 stycznia 2011 r. (wcześniejsze stawki wynosiły 22% i 7%). Z nowelizacji ustawy o VAT, która podwyższyła stawki VAT wynikało, że będą one obowiązywały do końca 2013 r., ale kolejne nowelizacje ww. ustawy wydłużały okres stosowania wyższych stawek VAT (obecnie - do końca 2018 r.).

Autora interpelacji poselskiej nr 12967 zainteresowała kwestia zapowiadanego obniżenia stawek VAT. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF), pismem z 23 czerwca 2017 r., nr PT5.054.9.2017.

MF wyjaśniło, że zgodnie z przyjętymi przez Rząd w dniu 6 czerwca br. założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2018, w najbliższym czasie nie planuje się obniżenia stawek VAT. W 2018 r. stawki VAT pozostaną na poziomach obowiązujących w 2017 r. Utrzymanie wysokości stawek podatku VAT na obecnym poziomie do 31 grudnia 2018 r. przewidują również przepisy ustawy o VAT.

MF podkreśliło, że przy podjęciu decyzji w zakresie polityki podatkowej brane są pod uwagę potencjalne skutki takich decyzji - zwłaszcza dla sektora finansów publicznych. Prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej kraju wymaga bowiem zapewnienia finansowania potrzeb, jakie realizuje budżet państwa przy jednoczesnym przestrzeganiu zobowiązań zarówno wspólnotowych w zakresie wysokości deficytu sektora finansów publicznych, jak również wynikających z krajowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Podatek od towarów i usług jest bowiem najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa i dlatego wielkość i stabilność wpływów z tytułu VAT jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej państwa. Z uwagi na wysoką lukę w VAT (definiowaną jako różnica między VAT teoretycznie należnym a VAT faktycznie pobranym), podejmowane są różne działania przeciwdziałające temu negatywnemu zjawisku. Efekty tych działań można natomiast zaobserwować we wzroście dochodów budżetu państwa z tytułu VAT. Ponadto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r. określono również szereg działań legislacyjno-organizacyjnych mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych poprzez poprawę ściągalności podatków, w tym wpływów z VAT. Rozwiązania te są wprowadzane etapami, a to oznacza, że ich efekty również zostaną rozłożone w czasie.

Biorąc powyższe pod uwagę, w odpowiedzi na przytoczoną interpelację poselską uznano, że:

"(…) decyzja dotycząca zasadności zmiany wysokości i struktury obowiązujących stawek podatku VAT zostanie podjęta w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, w tym przede wszystkim po analizie efektów podjętych działań uszczelniających system podatkowy (podkreśl. red.)."

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60