podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Warunki do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT

WDT można opodatkować 0% stawką VAT, pod warunkiem że dostawca - polski podatnik VAT przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE.

Kiedy wystąpi WDT?

Za WDT uważa się wywóz towarów z Polski, w wykonaniu czynności opodatkowanych, na terytorium innego państwa UE. Przy czym, aby doszło do WDT, dostawca oraz nabywca towarów muszą spełniać określone warunki. Mianowicie dostawca towarów musi być podatnikiem VAT, do którego nie ma zastosowania zwolnienie z VAT z uwagi na wysokość osiągniętego obrotu (z zastrzeżeniem ust. 7, odnoszącym się do dostawy nowych środków transportu). Z kolei nabywca musi być:

 • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa UE innym niż Polska lub
   
 • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa UE innym niż Polska, lub
   
 • podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, lub
   
 • innym podmiotem (niebędącym podatnikiem), jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Warunki do zastosowania 0% VAT

WDT zasadniczo podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT. Stosuje się ją, pod warunkiem że:

 • nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku VAT,
   
 • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Ponadto, aby podatnik mógł zastosować 0% stawkę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE.

Dokumenty potwierdzające WDT

Gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), to za dowody właściwe do udokumentowania WDT uważa się:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora), z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa UE,
   
 • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Jeśli natomiast wywóz towarów w ramach WDT dokonywany jest bezpośrednio własnym środkiem transportu podatnika (sprzedawcy) lub nabywcy, to podatnik powinien posiadać wskazaną wcześniej specyfikację, a także dokument zawierający co najmniej dane, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy o VAT.

W przypadku gdy dowody te nie potwierdzają jednoznacznie, że towar został dostarczony do nabywcy, za dowód potwierdzający dokonanie WDT mogą posłużyć inne dokumenty, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
   
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
   
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie; w takim przypadku musi to być inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
   
 • dowód potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium innego państwa UE.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy unijne nie uzależniają prawa do opodatkowania WDT 0% stawką VAT od faktu rejestracji VAT UE dostawcy czy nabywcy. Istotny w tym przypadku jest wyrok TS UE z dnia 27 września 2007 r., w sprawie C-146/05. TS stwierdził w nim, że przepisy krajowe, które uzależniają prawo do zwolnienia z opodatkowania dostawy wewnątrzwspólnotowej od spełnienia obowiązków formalnych, bez uwzględniania faktu czy wymogi merytoryczne zostały spełnione, wykraczają poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku. W kolejnym wyroku z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie C-21/16, TS UE potwierdził zajęte wcześniej stanowisko dotyczące statusu podatkowego nabywcy uczestniczącego w transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Warto także wskazać, że organy podatkowe uznają za prawidłowe sytuacje, gdy podatnik posiada skany dokumentów, tj. WZ - stanowiące rodzaj szczegółowej specyfikacji poszczególnych sztuk wydanego towaru, oraz skany CMR podpisane przez przewoźnika, jak również przez odbiorcę potwierdzające odbiór towaru. Tak przykładowo uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.516.2017.1.PC.

Obowiązek podatkowy

W WDT obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (pominięto tu przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego).

Należy wskazać, że w przypadku, gdy przed dokonaniem WDT podatnik otrzyma od nabywcy całość lub część zapłaty za ten towar, to nie będzie on zobowiązany do wykazania z tego tytułu VAT należnego.

Jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. zasadniczo za miesiąc, w którym dokonano dostawy) podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT, to nie wykazuje tej dostawy w deklaracji VAT za ten miesiąc. Nie wykazuje tej dostawy także w deklaracji za miesiąc następny. Dopiero w kolejnym miesiącu jest zobowiązany wykazać WDT w deklaracji VAT, stosując stawkę krajową właściwą dla tego towaru na terytorium kraju, jeśli do terminu złożenia deklaracji nadal nie posiada stosownych dokumentów. W przypadku podatników rozliczających VAT za okresy kwartalne, obowiązek opodatkowania WDT według stawki krajowej wystąpi w kwartale następującym po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, o ile do terminu złożenia tej deklaracji podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy.

W sytuacji zastosowania do WDT stawki krajowej, VAT należny wyliczany jest metodą "w stu". Otrzymanie przez podatnika tych dokumentów w okresie późniejszym upoważnia go do wykazania WDT z 0% stawką VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT. Oznacza to, że podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty deklaracji VAT za ten okres i odpowiednio informacji podsumowującej. Ponadto powinien skorygować deklarację VAT, w której wykazał tę dostawę opodatkowaną według stawki krajowej.

Przykład

W dniu 15 lutego 2018 r. podatnik dokonał WDT na rzecz kontrahenta z Niemiec i w tym samym dniu wystawił fakturę dokumentującą tę transakcję. Obowiązek podatkowy powstał w tym dniu. Polski dostawca rozlicza się miesięcznie. Jeśli dokumenty potwierdzające WDT wpłyną do niego do 26 marca br. - podatnik wykaże WDT ze stawką 0% w deklaracji za luty. Jeżeli dokumenty te wpłyną pomiędzy 27 marca a 25 kwietnia br. - podatnik skoryguje deklarację za luty wykazując w niej WDT. Jeśli dokumenty w tym okresie nie wpłyną - dostawa nadal nie będzie wykazana w deklaracji. W przypadku gdy dokumenty wpłyną do podatnika pomiędzy 26 kwietnia a 25 maja - podatnik wykaże WDT ze stawką 0% poprzez korektę deklaracji za luty. Jeżeli dokumenty nie wpłyną do 25 maja br., podatnik wykaże obrót ze stawką krajową w deklaracji za kwiecień. Natomiast gdy dokumenty wpłyną po 25 maja, to z chwilą ich otrzymania podatnik dokona korekty deklaracji za kwiecień oraz deklaracji za luty (wykazując WDT).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.