podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (435) z dnia 10.02.2017

Stawka VAT na usługi odśnieżania

Jestem czynnym podatnikiem VAT i świadczę usługi odśnieżania terenów (ulic, placów, parkingów). Poza odpłatnością za wykonane usługi, kontrahenci na podstawie zawartych umów płacą mi co miesiąc ryczałtowo lub według stawki godzinowej za "gotowość do świadczenia usługi". Jaką stawkę VAT w tym przypadku należy zastosować?

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast przez świadczenie usług, które zdefiniowane jest w art. 8 tej ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionego pytania wynika, iż podatnik świadczy usługi odśnieżania terenów.

załączniku nr 3 do ustawy o VAT określone zostały towary i usługi opodatkowane obniżoną do 8% stawką podatku. Pod poz. 174 tego załącznika wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu".

Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
dostępna jest w serwisie 
www.klasyfikacje.gofin.pl

Grupowanie to swym zakresem obejmuje usługi:

  • czyszczenia próżniowego pasów startowych,
     
  • zamiatania i polewania ulic,
     
  • posypywania dróg piaskiem i solą,
     
  • usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków.
Reasumując

Świadczone przez podatnika usługi polegające na odśnieżaniu terenów, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT. Stawkę tę należy również zastosować do opodatkowania czynności polegającej na "gotowości do świadczenia usługi". Nadmienić należy, że na prawidłowość zastosowania właściwej stawki VAT bez znaczenia pozostaje sposób dokonywanej zapłaty (ryczałtowo czy według stawki godzinowej).

www.PodatekVAT.pl - Stawki VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.StawkiVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60