podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Pakiety medyczne kupowane na rzecz pracowników

Dokonujemy zakupu pakietów medycznych na rzecz naszych pracowników. Pakiety te są w części finansowane przez firmę, natomiast pozostałą kwotę potrącamy pracownikom z wynagrodzenia. Czy sprzedaż pakietów pracownikom należy uznać za odpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu?

Z pytania wynika, że podatnik jest zarówno usługobiorcą pakietów medycznych (nabywającym usługę we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej), jak i usługodawcą tej samej usługi. Mamy więc w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Należy podkreślić, że jest to odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Albowiem obciążenie pracownika, na rzecz którego refakturowane są usługi medyczne, określoną kwotą do zapłaty (będącą częścią wynagrodzenia za te usługi) stanowi odpłatność na gruncie ustawy o VAT. Otrzymanie bowiem przez świadczącego usługę jakiegokolwiek wynagrodzenia za usługę, powoduje że ma ona charakter odpłatny. Nie występują bowiem czynności częściowo odpłatne - dana czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna.

Jednakże w analizowanej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, przy założeniu że ww. pakiety medyczne (tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) zostały zakupione przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2016 r., nr IBPP3/4512-460/16-2/EJ).

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60