podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę

W wyniku zmian w ustawie o VAT, od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Wykaz usług budowlanych, które zostały objęte tym mechanizmem, zawiera załącznik nr 14 do ustawy o VAT (poz. 2-48). Usługi te podlegają rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki (patrz: art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT):

  • usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT,
     
  • usługodawca świadczy usługi budowlane jako podwykonawca.

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytania Czytelników dotyczące niektórych kwestii związanych z odwrotnym obciążeniem usług budowlanych.


W grudniu 2016 r. rozpocząłem wykonywanie usługi budowlanej, która została zakończona w lutym 2017 r. Obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT, usługa została wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a ja działałem jako podwykonawca. Czy usługa ta podlega odwrotnemu obciążeniu VAT?

Zgodnie z przepisami przejściowymi (patrz: art. 5 ustawy zmieniającej z dnia 1 grudnia 2016 r., Dz. U. poz. 2024), mechanizm odwrotnego obciążenia VAT stosuje się do usług budowlanych, które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. (jeżeli spełnione są pozostałe warunki do takiego opodatkowania). W celu ustalenia momentu wykonania usług należy stosować odpowiednio przepisy art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, zgodnie z którymi:

  • w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę;
     
  • usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W świetle powyższego usługa budowlana, o której mowa w pytaniu, powinna być rozliczona na zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, ponieważ zostały spełnione ustawowe warunki zobowiązujące do tego sposobu opodatkowania oraz wykonano ją (zakończono) w 2017 r. Fakt rozpoczęcia wykonywania usługi budowlanej w 2016 r. nie ma znaczenia dla sposobu opodatkowania VAT usług świadczonych na przełomie lat 2016-2017.


Czy wykonując usługi budowlane na warunkach odwrotnego obciążenia VAT powinienem składać wyłącznie VAT-27, czy także VAT-7?

Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, mają obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (patrz: art. 101a ustawy o VAT). Informacja ta powinna zawierać nazwę (lub imię i nazwisko) oraz NIP podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz podatnika nabywającego towary lub usługi, a także łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca (w odniesieniu do poszczególnych nabywców).

Aktywne druki i formularze Wzór informacji VAT-27
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatek VAT

Zmiana prawa Od 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji (do końca 2016 r. ww. informacje można było składać za okresy kwartalne oraz w formie papierowej).

W związku z powyższym podatnik wykonujący usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27 (informacji tej nie składa się, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpią transakcje rozliczane w ramach procedury odwrotnego obciążenia). Ponadto czynny podatnik VAT - niezależnie od obowiązku składania VAT-27 - zobowiązany jest do składania deklaracji VAT.

Zatem w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Czytelnik wykona usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem VAT, zobowiązany jest wykazać je w informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 i w deklaracji VAT (tu: VAT-7 - poz. 31 deklaracji).

Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60