podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27

Świadczymy usługi budowlane, które są opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia. Czy w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonaliśmy takiej usługi, musimy mimo to złożyć informację podsumowującą? W jaki sposób skorygować taką informację w przypadku błędnego jej wypełnienia?

Informacje podsumowujące VAT-27
rys. Informacje podsumowujące VAT-27

Podatnicy świadczący usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (o ile te transakcje są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia) mają obowiązek składania informacji podsumowującej na formularzu VAT-27.

Aktywne druki i formularze Informacja VAT-27 dostępna jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Obowiązek ten spoczywa na ww. podatnikach niezależnie od tego, na jaką wartość dokonali transakcji. Jednak należy podkreślić, że nie ma obowiązku złożenia informacji podsumowującej w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpią transakcje rozliczane w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27 składa się bowiem za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Niezależnie od przyjętego przez danego podatnika sposobu rozliczeń podatku VAT (miesięcznego czy kwartalnego), informację podsumowującą w obrocie krajowym składa się zawsze za okresy miesięczne.

Podobne zasady rozliczeń należy stosować w odniesieniu do zaliczek wpłacanych na poczet transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że skoro otrzymanie zaliczki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, sprzedawca, który zaliczkę taką otrzymał, powinien wykazać ją również w informacji podsumowującej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warto dodać, że obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27 dotyczy podmiotów będących sprzedawcami (usługodawcami), towarów (usług) objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Nabywcy tych towarów czy usług, którzy mają obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu takiej transakcji, nie mają obowiązku składania takiej informacji.

Podobnie jak w przypadku korygowania deklaracji VAT, również w odniesieniu do informacji podsumowującej może zajść konieczność jej skorygowania - jeżeli dane w niej zawarte ulegną zmianie. W art. 101a ust. 5 ustawy o VAT wskazano, że w przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Korektę informacji podsumowującej składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również na formularzu VAT-27, pamiętając o zaznaczeniu w pozycji 7 tej informacji kwadratu 2 informującego o tym, że jest to korekta złożonej wcześniej informacji.

Reasumując

Podatnik świadczący usługi budowlane opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia ma, co do zasady, obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27. Informacji tej nie składa się za okresy, w których czynności te nie zostały wykonane (nie powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu). Korektę informacji podsumowującej składa się również na formularzu VAT-27 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60