podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Możliwość wystawienia faktury w czasie zawieszenia działalności

Podejmowanie przez podatnika czynności opodatkowanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej skutkuje obowiązkiem rozliczenia tych czynności na zasadach jakie obowiązują osoby posiadające ten status.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik (rzecznik patentowy) w styczniu 2017 r. zawiesił działalność gospodarczą. We wniosku o interpretację podatnik wskazał, iż jego usługi polegają na opracowaniu dokumentacji patentowej a potem na prowadzeniu, w imieniu zgłaszających, spraw w Urzędzie Patentowym. W obecnym stanie ma on 30 niezakończonych postępowań. Faktury klientom za prowadzenie sprawy podatnik wystawia po zakończeniu postępowania przez Urząd Patentowy, tj. po wydaniu decyzji. Czas trwania postępowania wynosi średnio około 3 lata. Tak więc po dacie zawieszenia działalności będą przychodzić pisma, zawiadomienia, postanowienia, na które podatnik będzie odpowiadał, w wyniku czego wydana zostanie decyzja przez Urząd Patentowy. Dopiero wówczas usługa jest wykonana i wystawia on fakturę.

Podatnik powziął wątpliwość czy w okresie zawieszenia może wystawiać faktury. Jego zdaniem tak, z uwagi na to, że dotyczy to spraw rozpoczętych przed okresem zawieszenia działalności.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał m.in. jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT, jakie przepisy regulują kwestie wystawiania faktur oraz wskazał w jakich okolicznościach możliwe jest zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik ma możliwość zawieszenia działalności na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia podatnik nie ma prawa prowadzenia działalności gospodarczej, może jednak wykonywać pewne czynności wymienione w art. 14a ust. 4 tej ustawy. Mianowicie w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

4) ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zdaniem organu podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem podatku VAT, z tym że w okresie zawieszenia nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Reasumując, organ stwierdził, że w okolicznościach niniejszej sprawy podatnik będzie świadczył czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, w myśl art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, będzie zobowiązany udokumentować je poprzez wystawienie faktury, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na jej żądanie - w oparciu o art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.77.2017.1.DM)

 Komentarz redakcji 

W kontekście omawianej interpretacji należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Trzeba mieć na uwadze, że zwolnienie z obowiązku rozliczania VAT w okresie zawieszenia nie dotyczy sytuacji wskazanych w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT. Zwolnienie z obowiązku rozliczania VAT nie dotyczy m.in. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczania podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Oznacza to, że wskazane w interpretacji czynności podatnik powinien rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

www.PodatekVAT.pl - Fakturowanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60