podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Warunki, na jakich można ubiegać się o zwrot części VAT na materiały budowlane

W 2014 r. małżeństwo nabyło działkę budowlaną oraz na oboje małżonków zostało wydane pozwolenie na budowę domu. Faktury zakupu materiałów budowlanych na tę budowę będą wystawiane również na oboje małżonków. Żona jest jednak właścicielką mieszkania własnościowego (nabytego przed ślubem). Czy w związku z tym, po zakończeniu budowy mąż będzie mógł indywidualnie ubiegać się o zwrot części VAT?

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na zasadach określonych w ustawie z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 ze zm.) adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych budujących pierwsze własne mieszkanie.

O zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych można się ubiegać, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 20 ust. 3 ww. ustawy, a mianowicie:

1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego albo
    
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3) powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 100 m2 lub 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;

4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
    
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
    
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W przepisie art. 22 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca zastrzegł, że w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, (tj. aby osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie była m.in. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny) dotyczy obojga małżonków.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawartym w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2014 r., nr IBPBII/2/415-368/MZa oznacza to, że: "(…) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków zarówno osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim jak i jej małżonek nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie mogą posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu «do dnia złożenia wniosku» nie oznacza, że Wnioskodawca lub jego małżonek tylko na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie mają być osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej ani Wnioskodawca, ani jego małżonek nie mogą posiadać takiego prawa do lokalu lub domu. Zatem lokal bądź budynek mieszkalny musi być pierwszym nabytym na własność, jaki będzie posiadać osoba fizyczna (lub jej małżonek) chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. (…)"

Mając powyższe na uwadze, w związku z tym, że małżonka Czytelnika jest właścicielem mieszkania własnościowego nabytego przed ślubem, nie spełnia on jednego z podstawowych warunków do ubiegania się o zwrot części VAT zawartego w art. 20 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 22 pkt 2 ww. ustawy, co oznacza, że nie jest on uprawniany do złożenia wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na budowę domu.

www.PodatekVAT.pl - Zwrot VAT za materiały budowlane:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60