podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Sprzedaż samochodu przez rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT

Rolnik (czynny podatnik VAT) zamierza sprzedać samochód osobowy osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pojazd był używany w prowadzonym gospodarstwie i rolnik odliczał VAT z faktur za paliwo i części zamienne. Czy sprzedaż tego samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, posługując się statusem "rolnika ryczałtowego" - zgodnie z art. 2 pkt 19 tej ustawy. Rolnikami ryczałtowymi nie mogą być jednak podatnicy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nie ma przeszkód prawnych, aby działalność rolnicza była rozliczana na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT. Wybierając status czynnego podatnika VAT rolnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich ustawowych obowiązków dotyczących czynnych podatników, czyli rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami ustawy, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji podatkowych i rozliczania podatku.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu rolnik jest czynnym podatnikiem VAT, w związku z czym prowadzona przez niego działalność objęta jest podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Przy sprzedaży samochodu wykorzystywanego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie ma zatem znaczenia, że jest to działalność rolnicza.

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego do działalności opodatkowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na to czy i ewentualnie jaką część podatku naliczonego przy jego nabyciu podatnik odliczył. Nawet gdy przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu wykorzystywanego do działalności opodatkowanej, musi jego sprzedaż opodatkować podatkiem VAT.

Zwolnienie z VAT tego rodzaju sprzedaży byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji przewidzianej w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, czyli w przypadku dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT. Jednym z warunków skorzystania z tego zwolnienia jest zatem wykorzystywanie składnika majątku do czynności zwolnionych z VAT.

W pytaniu wskazano, że pojazd samochodowy wykorzystywany był przez podatnika na potrzeby działalności opodatkowanej VAT. Zatem jego sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60