podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017

VAT od usług wynajmu samochodów

Firma zajmuje się najmem samochodów ciężarowych. W umowie najmu zawarta jest klauzula, że oprócz stałego czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów eksploatacyjnych samochodów oraz kosztów napraw na podstawie faktur wystawionych przez wynajmującego. Wynajmujący wystawia dwie faktury: za najem oraz za pozostałe koszty najmu. Faktury wystawiane są w tygodniowych okresach rozliczeniowych. Czy faktury z tytułu kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem należy traktować jako część kompleksowej usługi najmu? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy: czy z dniem wystawienia faktury, czy z końcem upływu każdego tygodnia rozliczeniowego?

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania jej części, dla której to części określono zapłatę.

Natomiast usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Zaś usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Należy jednak wskazać, że ustawodawca w stosunku do niektórych czynności ustalił moment powstania obowiązku podatkowego w sposób szczególny. Moment ten uzależniony jest na przykład od daty wystawienia faktury. Przypadki te zostały wskazane w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT. Wśród nich wymienione są usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT). Zasada ta obowiązuje wówczas, gdy faktura wystawiona jest terminowo. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

Warto przy tym podkreślić, że dla usług najmu, dzierżawy, leasingu itp. otrzymanie zaliczki (zadatku, przedpłaty) nie powoduje obowiązku rozliczenia podatku VAT.

W przedstawionej sytuacji wynajmujący rozlicza czynsz tygodniowo i wystawia faktury co tydzień. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje w każdym tygodniu - w dniu wystawienia faktury.

Ponadto w pytaniu wskazano, że oprócz czynszu najemca samochodu płaci wynajmującemu za koszty jego eksploatacji oraz naprawy. Moim zdaniem czynności te należy uznać za kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku VAT. W związku z tym obowiązek podatkowy od pozostałych kosztów wynajmu samochodów powinien być rozliczany z momentem wykonania usługi lub z momentem dokonania dostawy towaru, a jeżeli przed tymi zdarzeniami najemca wpłaci całość lub część należności, powstanie on z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

www.PodatekVAT.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60