podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Obowiązek podatkowy od usługi budowlanej

Na podstawie umowy cywilnoprawnej we wrześniu 2015 r. wykonałem usługę budowlaną na rzecz gminy. Fakturę wystawiłem na początku października 2015 r. Czy w tej sytuacji obowiązek w VAT powstanie w październiku br.?

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych moment powstania obowiązku podatkowego zależy od tego, kto jest nabywcą usługi.

Jeśli usługa budowlana została wykonana na rzecz podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej czy podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Mówi o tym art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT.

Jeżeli jednak sprzedawca nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usługi. Wynika to z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że w myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstaje z chwilą jej otrzymania.

W sytuacji świadczenia tego rodzaju usług na rzecz pozostałych podmiotów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy należy rozpoznawać na zasadach ogólnych, tj. z chwilą ich wykonania, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania (w tej części).

Wobec tego, aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytanie, należy przede wszystkim ustalić status nabywcy usługi.

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Definicja podatników wyłącza wprost z ich kręgu te szczególne podmioty, nakazując opodatkowanie tylko tych czynności, które są dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Tak więc, jeżeli na podstawie zawartej umowy Czytelnik świadczy usługę budowlaną na rzecz gminy, tj. podatnika VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu na jej wystawienie, czyli 30. dnia od wykonania usługi. W omawianym pytaniu obowiązek podatkowy powstanie zatem w październiku 2015 r., tj. z chwilą wystawienia faktury za wykonaną usługę.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60