podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015

Rozliczenie VAT przy wykonaniu usługi transportowej

Wystawiliśmy w dniu 10 listopada 2015 r. fakturę za usługę transportową wykonaną w dniu 30 października br. Faktura wystawiona została w walucie obcej. Jaki kurs waluty należało przyjąć przy jej przeliczeniu? W deklaracji za który miesiąc usługę tę przyjąć do rozliczenia VAT?

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Jak z nich wynika, przeliczenia na złote, co do zasady, dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

Oznacza to, że w sytuacji wskazanej w pytaniu dla potrzeb przeliczenia kwot na fakturze dokumentującej wykonanie usługi transportowej należałoby przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Zgodnie z podstawową zasadą obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi transportowej powstaje z momentem jej wykonania. Wynika to z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Aby więc prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego od usługi transportowej, należy określić dzień jej wykonania. Biorąc pod uwagę, że celem usługi transportowej jest przewiezienie towarów w określone miejsce, można uznać, że usługa ta zostaje wykonana z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. W przypadku transportu towarów, jeśli dzień dokonania rozładunku nie jest tożsamy z dniem dostarczenia, należałoby przyjąć, że dzień zakończenia rozładunku przewożonych towarów jest dniem wykonania usługi.

W pytaniu Czytelnik wskazał, że usługa transportu towarów została wykonana w dniu 30 października br., tak więc z tym dniem powstał obowiązek podatkowy (i w tym miesiącu usługa ta podlegała rozliczeniu dla potrzeb podatku VAT). Natomiast do przeliczenia kwot na fakturze dokumentującej wykonanie usługi transportowej należało przyjąć kurs waluty z dnia 29 października br.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60