podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

Korekta deklaracji VAT w 2016 r.

Podatnik jest obowiązany do obliczenia i zadeklarowania we właściwym terminie kwoty należnego podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. W przypadku stwierdzenia błędu lub pomyłki w złożonej deklaracji VAT, przysługuje mu prawo do złożenia korekty.

Nowe prawo
W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, wynikającej z ustawy z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy regulujące zasady składania korekt deklaracji oraz zapłaty odsetek od ewentualnych zaległości podatkowych powstałych w związku z ich złożeniem.

Uzasadnienie korekty

Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r., skorygowanie deklaracji następowało generalnie przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. przepis ten został zmieniony. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, skorygowanie deklaracji następuje nadal przez złożenie jej korekty. Nie ma już natomiast obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty.

Tu warto wspomnieć, że ze zmienionego art. 81b § 2 O.p. wynika, iż organy podatkowe mają obowiązek pisemnego zawiadamiania składającego korektę w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (gdy uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu, a korekta nie wywołuje skutków prawnych) o jej bezskuteczności.

Obniżone odsetki

Efektem skorygowania deklaracji VAT może być powstanie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę wylicza się według stawki podstawowej lub obniżonej.

Od 1 stycznia 2016 r. stawka obniżonych odsetek wynosi nie 75% (jak w stanie prawnym przed 1 stycznia 2016 r. - patrz: art. 56 § 1a O.p.), lecz 50% stawki odsetek za zwłokę (art. 56a dodany do O.p. z dniem 1 stycznia br.). Zapłata odsetek w takiej wysokości będzie możliwa przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
     
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Dotyczy to zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r. Do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę (w wysokości 50% stawki podstawowej), pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w I połowie 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

UWAGA! Zgodnie z art. 56a § 3 O.p. (przed 1 stycznia 2016 r. art. 56 § 1b O.p. - uchylony z dniem 1 stycznia br.), obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
     
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W tym zakresie przepisy Ordynacji podatkowej nie uległy zmianie.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60