podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016

VAT marża w deklaracji VAT-7

W lutym br. sprzedałem towar używany i opodatkowałem go na zasadzie VAT marża. Towar ten sprzedałem za kwotę 12.000 zł, wartość zakupu tego towaru wyniosła 10.000 zł, marża brutto 2.000 zł. W jaki sposób powinienem wypełnić deklarację VAT-7 wykazując w niej tę sprzedaż?

Zgodnie z art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowanie na zasadach VAT marża dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o VAT, przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę. Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Deklaracja VAT nie zawiera odrębnych rubryk dla deklarowania sprzedaży w systemie marży. Należy zatem wpisywać stosowne dane w rubrykach dotyczących sprzedaży krajowej. Dodatkowo trzeba jednak zakreślić kwadrat w rubryce 61 w części F deklaracji podatkowej VAT-7(16) lub VAT-7K(10) (albo w rubryce 67 - w deklaracji VAT-7D(7)), co oznacza, że podatnik dokonywał dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio przez niego w celu odprzedaży, w stosunku do których zastosowano szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marży.

Problem może stanowić ustalenie, w jaki sposób wpisać wartość sprzedaży do pozycji 19 deklaracji - czy powinna to być wartość obrotu (cała kwota należna pomniejszona o VAT od marży), czy też tylko kwota marży. Z opisu pozycji 19 znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji VAT (Dz. U. z 2015 r. poz. 914 ze zm.) wynika, iż wpisuje się tam nie obrót, lecz podstawę opodatkowania. Oznacza to, że w odniesieniu do sprzedaży opodatkowanej w systemie marży, w pozycji 19 ujmuje się wartość marży netto, tj. po pomniejszeniu o kwotę należnego podatku. Natomiast w pozycji 20 należy ująć podatek należny od tej sprzedaży.

Przykład

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzący skup i sprzedaż towarów używanych, zakupił od osoby fizycznej używany komplet mebli za kwotę 10.000 zł. Meble zostały sprzedane za kwotę 12.000 zł. Sprzedaż dokonana była w systemie marży. Marża brutto wyniosła 2.000 zł.

Podatek należny wyniósł 373,98 zł (2.000 zł × 23/123), a marża netto wyniosła 1.626,02 zł (2.000 zł - 373,98 zł).

W rubryce 19 deklaracji VAT-7(16) powinna być ujęta podstawa opodatkowania, tj. kwota 1.626 zł, natomiast w rubryce 20 kwota podatku, tj. 374 zł.

VAT-7

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60