podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Sprzedaż części samochodowych a kasa fiskalna

Zamierzam rozpocząć prowadzenie warsztatu samochodowego. Rozliczać się będę na zasadach ogólnych i będę również podatnikiem VAT. Ponadto planuję prowadzić działalność polegającą na kupnie bądź sprzedaży samochodów używanych. Zamierzam też części wymontowane z tych samochodów sprzedawać.

Sprzedaż części samochodowych a kasa fiskalna
rys. Sprzedaż części samochodowych a kasa fiskalna

1) Czy w takiej sytuacji muszę sprzedaż ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Z możliwości korzystania ze zwolnień określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.) wykluczono podatnika dokonującego sprzedaży towarów wymienionych w § 4 tego rozporządzenia.

Jak wynika z § 4 pkt 1 omawianego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku m.in. dostawy:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
   
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
   
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
   
 • przyczep i naczep, kontenerów (PKWiU 29.20.2),
   
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0).

Ponadto, w myśl § 4 pkt 2 lit. c) rozporządzenia, bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych objęte zostały także usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Zatem, jeśli podatnik świadczyć będzie usługi naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych - to musi je ewidencjonować w kasie fiskalnej. Jeśli chodzi o moment rozpoczęcia ewidencjonowania tych usług, to w myśl § 9 ust. 6 rozporządzenia, w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c)-j) rozporządzenia (czyli m.in. usług naprawy pojazdów silnikowych), którzy przed ich wykonaniem nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ich świadczenie jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Jednak w stosunku do dostawy części zamiennych do samochodów podatnik ma obowiązek stosowania kasy rejestrującej od pierwszego dnia sprzedaży, bowiem wyłączenie ze zwolnienia obowiązuje bez jakiegokolwiek okresu przejściowego.


2) Czy będę mógł sam u siebie kupić części zamienne do samochodów i wystawić fakturę dokumentującą tę sprzedaż?

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Rozumie się przez nie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Definicja umowy sprzedaży została zaś zawarta w art. 535 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Wynika z niej, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tak więc wykonanie czynności sprzedaży może nastąpić pomiędzy dwoma podmiotami, czyli sprzedawcą i nabywcą. Oznacza to, że w umowie sprzedaży występować muszą co najmniej dwie strony.

Również biorąc pod uwagę wcześniej przywołane przepisy ustawy o VAT, aby miała miejsce dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, konieczne jest, by wystąpiły co najmniej dwie strony transakcji, pomiędzy którymi dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ponadto, w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wskazano, że podatnicy są obowiązani wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonaną na rzecz innego podatnika. Faktura stanowi więc dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów czy usług na rzecz innego podatnika.

Reasumując, czynność, o której mowa w pytaniu, nie stanowi umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także nie jest uznana za dostawę towarów, ponieważ nie ma charakteru odpłatnego.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60