podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016

Korekta deklaracji VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Z rozliczenia ostatniej deklaracji VAT, złożonej za okres sprzed zawieszenia działalności gospodarczej, wynikała nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, którą wykazałem do przeniesienia. Czy mogę złożyć korektę deklaracji i wykazać tę kwotę do zwrotu?

Tak. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik może złożyć korektę deklaracji i zażądać zwrotu kwoty pierwotnie wskazanej do przeniesienia.

Podatnik ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Nie jest ono równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje bowiem podatnikiem, z tym, że w okresie zawieszenia nie prowadzi aktywnej działalności. Dlatego też, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma ustawowo określone prawa, ale ciążą na nim także pewne obowiązki. Zostały one określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). Zgodnie zaś z ustawą o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy nie mają generalnie obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (patrz: art. 99 ust. 7a i 7b ustawy o VAT).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 13 z 1.05.2016 r.
na str. 11-15


WAŻNE:
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nie musi (ale może) składać deklaracji VAT (por. art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).


Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli kwota podatku naliczonego jest w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Żaden z przepisów ustawy nie zabrania sporządzenia korekty deklaracji w związku ze zmianą sposobu zadysponowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (np. z pierwotnie wykazanej kwoty do przeniesienia na kwotę do zwrotu lub odwrotnie). Nie ma także przepisu, który zakazywałby skorygowania pierwotnie złożonej deklaracji, jeżeli w momencie złożenia tej korekty działalność podatnika jest zawieszona. Tym samym, złożenie korekty deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności i wykazanie do zwrotu kwoty pierwotnie wskazanej do przeniesienia nie powinno być zakwestionowane.

Innym rozwiązaniem, z jakiego może w opisanej sytuacji skorzystać Czytelnik, jest złożenie bieżącej deklaracji VAT (tj. w trakcie zawieszenia działalności) z ujętą kwotą z przeniesienia i wykazanie jej do zwrotu.

Aktywne druki i formularze Wzór deklaracji VAT
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatek VAT

Przykład

Z ostatniej deklaracji VAT-7 za luty 2015 r. (przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej) wynikała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wskazana przez podatnika do przeniesienia - w wysokości 1.500 zł.

Podatnik może złożyć bieżącą deklarację VAT za kwiecień 2016 r. (tj. za miesiąc przypadający w okresie zawieszenia) i wykazać 1.500 zł do zwrotu. Ponieważ w kwietniu br. nie wystąpiły czynności opodatkowane, wraz z deklaracją należy złożyć umotywowany wniosek o zwrot.

Rozliczenie będzie przedstawiało się następująco:


VAT - 7

Dla podjęcia decyzji, z którego z ww. wariantów skorzystać (tj. czy złożyć korektę deklaracji za okres sprzed zawieszenia działalności, czy deklarację za okres bieżący), decydujące znaczenie będzie miał termin zwrotu VAT (uregulowany w art. 87 ustawy o VAT). Generalnie, zwrot różnicy podatku przysługuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją, można go skrócić do 25 dni (pod warunkiem, że zapłacono zobowiązania z dokumentów, z których wynika podatek naliczony). Jeżeli jednak podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, będzie mu przysługiwał zwrot w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji (pod warunkiem złożenia wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot) lub w terminie 60 dni (pod warunkiem złożenia zabezpieczenia majątkowego).

Termin zwrotu VAT (wynikającego ze złożonej korekty deklaracji za okres sprzed zawieszenia działalności, jak i z bieżącej deklaracji) zależy więc przede wszystkim od tego, czy w danych okresach rozliczeniowych wystąpiły czynności opodatkowane VAT. W celu podjęcia jak najlepszej decyzji warto więc sprawdzić, w jakim terminie będzie przysługiwał zwrot w obu wariantach.

Zakładamy, że w deklaracji VAT za bieżący okres nie wystąpią czynności opodatkowane VAT. W związku z tym, zwrot będzie przysługiwał w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeżeli natomiast w ostatnim okresie rozliczeniowym sprzed zawieszenia działalności podatnik wykonał czynności opodatkowane, to zwrot z korekty tej deklaracji będzie przysługiwał w terminie 60 dni od daty złożenia korekty. W takiej sytuacji, korzystniejsze więc będzie złożenie korekty deklaracji za okres sprzed zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej niż deklaracji bieżącej. Oczywiście zaznaczyć należy, że oba z ww. terminów można skrócić odpowiednio do 60 i 25 dni, po spełnieniu ustawowych warunków.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60