podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Premie pieniężne - rozliczenie VAT

Zgodnie z umową, otrzymuję wynagrodzenie (premię pieniężną) od kontrahenta, którego towary sprzedaję w okresie rozliczeniowym (kwartale). Wystawiam z tego tytułu faktury (na podstawie raportu z wyliczenia wynagrodzenia przez dostawcę towaru). Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 w sprawie rozliczania VAT od premii pieniężnych:

  • jeżeli między premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami istnieje ścisły związek (np. z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego, czy z tytułu terminowego realizowania płatności), to premię tę można uznać za rabat zmniejszający podstawę opodatkowania,
     
  • jeżeli premia przyznawana jest za realizację określonych czynności na rzecz dostawcy (np. za stosowanie określonych przez dostawcę zasad eksponowania jego towarów klientom, za niedokonywanie nabyć podobnych towarów u innych dostawców), to dochodzi do świadczenia usługi przez nabywcę na rzecz dostawcy.

Premia traktowana jak rabat

Jeżeli premię - w świetle ww. interpretacji ogólnej - należy uznać za rabat, to wówczas sprzedawca zobowiązany jest do zmniejszenia wartości transakcji i wystawienia faktury korygującej (oraz zwrotu części wynagrodzenia z tytułu uprzednio dokonanej sprzedaży na rzecz nabywcy). W takim przypadku nabywca ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (patrz: art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Premia uznana za usługę

W przypadku, gdy podatnik (otrzymujący premię pieniężną) w świetle przepisów o VAT uznawany jest za świadczącego usługę na rzecz dostawcy towaru (który tę premię wypłaca), to wystawia on fakturę z tytułu świadczenia usługi.

Należy podkreślić, że w przypadku tego rodzaju usługi, wystawienie faktury nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje zgodnie z generalną zasadą, tj. z chwilą wykonania usługi (patrz: art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych, usługę można uznać za wykonaną w momencie wyliczenia przez kontrahenta wartości przyznanej premii. W tym też momencie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu ww. premii (pod warunkiem, że wcześniej nie nastąpiła zapłata).

Więcej przeczytasz w Na ten temat pisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 27 z 20.09.2016 r.
na str. 23-24

Przykład

Zgodnie z zawartą umową, podatnikowi przysługuje premia od kontrahenta (uznawana dla celów VAT za usługę). Z uwagi na przyjęty system wyliczania premii, informację o wysokości premii za II kwartał 2016 r. otrzymał on od kontrahenta we wrześniu 2016 r. W tym też miesiącu wystawił fakturę (nie miała miejsca wcześniejsza zapłata za usługę).

W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2016 r., tj. w momencie wyliczenia przez kontrahenta wartości przyznanej premii.


UWAGA!
W praktyce występują również tzw. rabaty pośrednie. Takie rabaty są przyznawane nie przez bezpośredniego sprzedawcę (pośrednika), lecz przez poprzedniego sprzedawcę (np. przez producenta). Takie rabaty dokumentowane są notą. Szczegółowo na temat rozliczania takich rabatów na gruncie VAT i podatku dochodowego pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 24 z 20 sierpnia 2014 r. na str. 13-18.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60