podatek VAT, stawki VAT, faktura VAT, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 21 (357) z dnia 10.11.2013

Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 r.

Świadczymy usługi budowlano-montażowe na rzecz firm oraz w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które dokumentujemy fakturami. Jak w 2014 r. będziemy musieli rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT od świadczonych przez nas usług?

Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 r.
rys. Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 r.

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2013 r. przepisami, w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2014 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązywać zaczną nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (nowo dodany art. 19a ustawy o VAT). Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę będzie się uznawać również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część należności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w tej części).

Tak jak obecnie, w 2014 r. dla niektórych rodzajów czynności ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku usług budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w momencie wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy).

Należy przy tym pamiętać, że w ww. przypadku - w myśl art. 19a ust. 7 ustawy o VAT - jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usług. Gdy taki termin nie będzie określony, to obowiązek podatkowy z kolei będzie powstawał z chwilą upływu terminu płatności.


Uwaga

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy od 2014 r. będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu na jej wystawienie, czyli generalnie 30. dnia od wykonania usługi.


Przykład

Zakładamy, że podatnik w dniu 20 stycznia 2014 r. wykonał usługę budowlaną, którą udokumentuje fakturą wystawioną w dniu 31 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za styczeń 2014 r., tj. z chwilą wystawienia faktury.


Przykład

Przyjmujemy, że podatnik z poprzedniego przykładu, fakturę dokumentującą wykonaną w dniu 20 stycznia 2014 r. usługę wystawi 7 kwietnia 2014 r. W związku z tym, obowiązek podatkowy, zgodnie art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT powstanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynie 30. dzień od dnia wykonania usługi, tj. za luty 2014 r.

Z literalnego brzmienia art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT wynika, iż ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy dla danej transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury, czyli m.in. na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Oznacza to z kolei - zdaniem redakcji - że w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, podatnik w 2014 r. powinien rozpoznawać powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, a nie szczególnych.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60