podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 21 (357) z dnia 10.11.2013

Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 r.

Świadczymy usługi budowlano-montażowe na rzecz firm oraz w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które dokumentujemy fakturami. Jak w 2014 r. będziemy musieli rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT od świadczonych przez nas usług?

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2013 r. przepisami, w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2014 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, obowiązywać zaczną nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (nowo dodany art. 19a ustawy o VAT). Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę będzie się uznawać również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część należności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w tej części).

Tak jak obecnie, w 2014 r. dla niektórych rodzajów czynności ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku usług budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w momencie wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy).

Należy przy tym pamiętać, że w ww. przypadku - w myśl art. 19a ust. 7 ustawy o VAT - jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usług. Gdy taki termin nie będzie określony, to obowiązek podatkowy z kolei będzie powstawał z chwilą upływu terminu płatności.


Uwaga

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy od 2014 r. będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu na jej wystawienie, czyli generalnie 30. dnia od wykonania usługi.


Przykład

Zakładamy, że podatnik w dniu 20 stycznia 2014 r. wykonał usługę budowlaną, którą udokumentuje fakturą wystawioną w dniu 31 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie w rozliczeniu za styczeń 2014 r., tj. z chwilą wystawienia faktury.


Przykład

Przyjmujemy, że podatnik z poprzedniego przykładu, fakturę dokumentującą wykonaną w dniu 20 stycznia 2014 r. usługę wystawi 7 kwietnia 2014 r. W związku z tym, obowiązek podatkowy, zgodnie art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT powstanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynie 30. dzień od dnia wykonania usługi, tj. za luty 2014 r.

Z literalnego brzmienia art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT wynika, iż ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy dla danej transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury, czyli m.in. na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Oznacza to z kolei - zdaniem redakcji - że w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, podatnik w 2014 r. powinien rozpoznawać powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, a nie szczególnych.

www.PodatekVAT.pl - Obrót krajowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60