podatek VAT, stawki VAT, faktura, rozliczanie VAT, podatek naliczony, podatek należny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Wystawienie faktury, gdy na poczet transakcji otrzymano zaliczkę

Dokonujemy zapłaty zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Kontrahent wystawia faktury zaliczkowe z tytułu otrzymania zaliczek, a co jakiś czas wystawia faktury rozliczeniowe dla dokonanych dostaw (zerowe). Takie rozliczenie jest pomocne m.in. do rozliczenia dostawy oraz zaksięgowania kosztów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Tak. Sposób fakturowania przedstawiony w pytaniu jest naszym zdaniem prawidłowy.

Co do zasady, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży (patrz: art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Elementy, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa, wskazano w art. 106f ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Faktury zaliczkowe dokumentujące część zapłaty

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru/wykonaniu usługi sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura taka powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi (patrz: art. 106f ust. 3 ww. ustawy).

W przypadku, gdy faktura zaliczkowa (bądź kilka faktur zaliczkowych) nie obejmuje całej należności, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to dostawca/usługodawca po wydaniu towaru/wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę końcową. Faktura ta w zasadzie jest ostatecznym rozliczeniem danej transakcji i powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi.

Faktury zaliczkowe na całość zapłaty

Jeżeli faktury zaliczkowe obejmują łącznie całą zapłatę, wówczas ostatnia faktura zaliczkowa powinna zawierać sumę wartości towarów/usług pomniejszoną o wartość otrzymanych należności i kwotę podatku pomniejszoną o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności oraz numery faktur wystawionych przed dniem wydania towaru/wykonania usługi. W takim przypadku po dokonaniu dostawy towaru czy wykonaniu usługi nie wystawia się już faktury. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2015 r., nr IBPP2/4512-420/15/IK.

Czy wystawienie "zerowej" faktury rozliczeniowej jest dopuszczalne?

Jak wspomniano, jeżeli faktury zaliczkowe opiewają na całą wartość dostawy, po jej dokonaniu nie trzeba już wystawiać żadnych faktur. Podatnicy jednak często wystawiają wówczas faktury ("zerowe", "rozliczeniowe") - na potrzeby np. rozliczenia dostawy. Naszym zdaniem, wystawianie takich "zerowych" faktur (pomimo uiszczenia całości należności) nie jest błędem. Takie stanowisko zajmują także organy podatkowe w interpretacjach podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.147.2016.1.IG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że w przypadku otrzymania i udokumentowania zaliczki, obejmującej całą zapłatę, podatnik co do zasady nie powinien wystawić faktury końcowej. Zauważył jednak, że przepisy prawa podatkowego nie zabraniają wystawiania faktur końcowych, które będą dodatkowym dowodem potwierdzającym dokonanie sprzedaży/zakupu i z których wynikać będzie, że należność w całości została uregulowana.

Inne stanowisko w tej sprawie zajął jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2015 r., nr IBPP2/4512-420/15/IK. Organ podatkowy uznał, że jeżeli faktury zaliczkowe opiewały na całą wartość zamówienia, to ostatnia z nich pełni rolę faktury końcowej i nie należy wystawiać faktury rozliczeniowej. Jest to jednak stanowisko jednostkowe.

www.PodatekVAT.pl - Fakturowanie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KASY FISKALNE - obowiązek instalacji i zwolnienia ze stosowania
Podatek akcyzowy - przedmiot opodatkowania, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA - Podatek VAT

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60